คณะแพทย์ มน. โชว์ผลงานรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 จากผลงาน ต้นแบบหอผู้ป่วยรวมแรงดันลบ (Cohort Ward With IoT) และหุ่นยนต์ผู้ช่วย MENU Delivery Robot ในงานกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน “เมืองท่องเที่ยว ๓ ธรรม ๔ แยกระเบียงเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง” จ.พิษณุโลก        เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดแสดงผลงานรางวัลเลิศรัฐปี 2565 ในงานกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อน จ.พิษณุโลก นำโดย ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมนำเสนอผลงาน โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ

      ต้นแบบหอผู้ป่วยรวมแรงดันลบ Cohort Ward With IoT  ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในผลการการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 22/09/2022 08:50 น.