ประชุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565              เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร     ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ภายในงานมีการบรรเลงเปียนโน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์ อรรถกร  จารุศรีวรรณา  อาจารย์แพทย์ภาควิชาออโธปิดิกส์   ขับร้องโดย นางสาวภัทร์สรรพ์พร นนท์ธราธร นักเทคนิคการแพทย์ งานห้องปฏิบัติการกลาง ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก  ในเพลง A Whole New World  และ If we hold on together ซึ่งเป้น 2 บทเพลง ที่คณบดีเลือกสรรเพื่อบอกแทนความรู้สึกและสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

  ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวาระสำคัญได้แก่ การแถลงนโยบายการบริหารงานและประกาศใช้วิสัยทัศน์ใหม่ของคณะ ได้แก่

   

  โรงเรียนแพทย์ระดับโลกเพื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี

  To become a world-class  medical school

  with a healthier society

   

  นอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำทีมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์   และแสดงวิสัยทัศน์ทิศทางการบริหารงาน ของรองคณบดีทั้ง 7 ท่าน ได้แก่

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุลินทร สำราญ   รองคณบดีฝ่ายการคลัง
  3. อาจารย์ แพทย์หญิงชนิดา จันทร์ทิม  รักษาการในตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรนันท์ วีรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย
  6. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รักษาการในตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

   

  การจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมแบบ HYBRID ผ่านระบบ ZOOM   ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกว่า 400 คน   ณ  ห้องประชุม CC2-802  ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา2  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 24/09/2022 16:23 น.