วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบปีที่ 21      เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ร่วมกิจกรรมทำบุญและมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบปีที่ 21 ณ โถงแก้ว ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

   

  ภาพโดย: คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

   

   


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 26/09/2022 15:01 น.