พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2565        เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ในฐานะผู้แทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์  คชรัตน์  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร  คณะแพทยศาสตร์  บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมวางพวงมาลา  ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 และน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย”

     

    ภาพโดย:มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 26/09/2022 15:41 น.