“ประชุมวิชาการ 2nd NU Ophthalmology Annual Meeting” งานประชุมวิชาการจักษุนเรศวร ครั้งที่ 2 Vision Visibility Viability           เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิด “ประชุมวิชาการ 2nd  NU Ophthalmology Annual Meeting” งานประชุมวิชาการจักษุนเรศวร ครั้งที่ 2 Vision Visibility Viability  ณ ภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก

          การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย เพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ ในการรักษาผู้ป่วย เพื่อให้การรักษาโรคทางจักษุวิทยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

     

    ภาพโดย : งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 27/09/2022 11:06 น.