ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน จำนวน 1,999,999 บาท ให้ รพ.มน.       เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ครอบครัวเอกสุวรรณกิจ  ครอบครัวเธียราวัฒน์  เพื่อนกลุ่มศาลเจ้าแม่ทับทิม ญาติและมิตรสหาย บริจาคเงิน จำนวน  1,999,999 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า บาทถ้วน)ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทาง การแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยด้านประสาทศัลยศาสตร์  นอกจากนี้ นายทวี เอกสุวรรณเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเจอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กภายใต้ แบรนด์ NATUR ได้มอบ ขวดสมูทไบโอมิมิค 20z จำนวน 36 ชุด  ขวดสมูทไบโอมิมิค 40z จำนวน 100 ชุด  จุกนมสมูทไบโอมิมิค จำนวน 20 ชุด  ขวดนม SMART PP จำนวน 40 ชุด  แปรงล้างขวดนมและจุกนม ฟองน้ำ จำนวน 40 ชุด  ถุงเก็บน้ำนม 40z จำนวน 40 ชุด  แผ่นซับน้ำนม จำนวน 40 ชุด  ผลิตภัณฑ์ล้างขวดนม 700 มล. จำนวน 40 ชุดให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 27/09/2022 12:22 น.