รพ.มน.ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง “โรคตากุ้งยิง”       เมื่อวัน 20 กันยายน 2565 นายแพทย์ภัทรพงศ์   ตันติจริยางกูร  อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา   ให้ความรู้เผยแพร่วิชาการโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในรายการห้องนั่งเล่า ช่วง คุยให้เคลียร์ เวลา 10.00-10.15 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ในประเด็นเรื่อง “โรคตากุ้งยิง”  โดยมี คุณภูผา  วัฒนาปรีดากุล และ คุณณัฐมล  บุตรอิ่ม ดำเนินรายการเป็นผู้ดำเนินรายการ


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 29/09/2022 10:29 น.