รพ.มน.ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง กินเจ อย่างไรให้ถูกต้อง และได้โภชนาการครบ       เมื่อวัน 30กันยายน 2565 คุณประกายดาว แก้วทองโต นักวิชาการโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความรู้เผยแพร่วิชาการโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในรายการห้องนั่งเล่า ช่วง คุยให้เคลียร์ เวลา 10.00-10.15 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ในประเด็นเรื่อง กินเจ อย่างไรให้ถูกต้อง และได้โภชนาการครบ กับ นักวิชาการโภชนาการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมี คุณศศิพิมล  คำสุกดี  และ คุณสินีนาถ  ธนะไชย  ดำเนินรายการเป็นผู้ดำเนินรายการ


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 06/10/2022 11:51 น.