พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มน.ครบรอบ 19 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565



          วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565  เวลา 07.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ร่วมกิจกรรมทำบุญและมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 19 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     

     

    ภาพโดย:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 06/10/2022 11:54 น.