วันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ ครบรอบปีที่ 21       เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ร่วมกิจกรรมทำบุญและมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ ครบรอบ 21 ปี  ณ บริเวณโถง   ชั้น1 อาคาร ARL คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยนเรศวร

     

    ภาพโดย:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 06/10/2022 12:20 น.