วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครบรอบ 29 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30        เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565  เวลา 09.30น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครบรอบ 29 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 พร้อมทำบุญเปิดอาคารการพัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์ออกานิคและสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OASSAR) โดยมีพิธีสงฆ์และการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ อาคารการพัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์ออกานิคและสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OASSAR) คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยนเรศวร

     

     

    ภาพโดย:คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 07/10/2022 10:47 น.