คณะแพทย์ มน.ให้สัมภาษณ์ NBT ประเด็น เช็คสุขภาพจิต กับสภาวะวิกฤตในสังคม       เมื่อวัน 10 ตุลาคม  2565 พญ.ฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา  อาจารย์แพทย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ให้ความรู้เผยแพร่วิชาการโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในรายการห้องนั่งเล่า ช่วง คุยให้เคลียร์ เวลา 10.00-10.15 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ในประเด็น เช็คสุขภาพจิต กับสภาวะวิกฤตในสังคม  โดยมี คุณพิพัฒน์  อัฒพุธ  และ คุณศศิพิมล  คำสุกดี  ดำเนินรายการ


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 11/10/2022 16:10 น.