ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ มหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะแพทยศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล         เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย พร้อมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์  ร่วมสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ  พระนเรศวรมหาราช   หลังจากนั้นสักการะพระพุทธรูป ภปร. พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ณ หอพระเทพรัตน์  สักการะพระพุทธอโรคยามหามุนี ณ บริเวณด้านข้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 กับอาคารจอดรถ (ใกล้สวนสุภรณ์)  สักการะศาลพระพรหม หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 และสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริเวณ หน้าอาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่บริหารคณะแพทยศาสตร์  ภายใต้วิสัยทัศน์ โรงเรียนแพทย์ระดับโลกเพื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี  To become a world-class  medical school with a healthier society


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 20/10/2022 09:35 น.