โครงการ Proud to be Born in October           เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565  ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการ Proud to be Born in October (ประจำเดือนตุลาคม) พร้อมอวยพรและมอบของขวัญแก่บุคลากรที่เกิดเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

            การจัดโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยการจับรางวัลให้แก่ผู้โชคดีประจำเดือนตุลาคม  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (Potluck Party)  ตัดเค้กวันคล้ายวันเกิดร่วมกัน  และรับฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรี Med NU Band  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น  

   

  ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

               งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 20/10/2022 10:32 น.