ศูนย์จิตอาสา มน.ส่งมอบ ”กระเป๋าทำมือ DIY จากเสื้อยืด” เพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน          วันนี้ (20 ต.ค.65) เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานรับมอบ “กระเป๋าทำมือ DIY จากเสื้อยืดที่ไม่ใช้แล้ว”  เพื่อส่งมอบต่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้านลดการใช้ถุงพลาสติก รักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต  เป็นตัวแทนจิตอาสา กองกิจการนิสิต  โดยศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้เชิญชวนให้น้อง ๆ นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรม “กระเป๋าทำมือ DIY จากเสื้อยืดที่ไม่ใช้แล้ว”  เพื่อนำมามอบให้กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งต่อไปยังผู้ป่วยสำหรับใส่ยากลับบ้าน ในโครงการดังกล่าวมีนิสิตจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2565  จำนวน  577 คน  สามารถทำกระเป๋า 1,100 ใบ โดยใช้มือเย็บและสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อผู้ได้รับและมีประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

          ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และชมรมจิตอาสาพระนเรศวร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องขอขอบพระคุณน้อง ๆ นิสิตจิตอาสาทุกท่าน และกองกิจการนิสิต ที่ได้จัดทำโครงการอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 20/10/2022 21:07 น.