แสดงความยินดี ผศ.ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ในโอกาสดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์         เมื่อวันที่ 20  ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับ  ผศ.ดร.กำพล  ทรัพย์สมบูรณ์  ในโอกาสดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 21/10/2022 15:58 น.