พิธีเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช ประจำปี 2565       วันนี้ (21 ตุลาคม 2565) เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช โดยมีการวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระปิยมหาราช ที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทย ณ ห้องเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 21/10/2022 16:34 น.