พิธีถวายราชสดุดี “วันพยาบาลแห่งชาติ” ประจำปี 2565        วันนี้(21 ตุลาคม 2565) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาลและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพนี้  และการกล่าวคำปฏิญาณตน นำโดย นางเนตรญา  วิโรจวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  ต่อด้วยพิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี 2565  รางวัลการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพ  และ พิธีมอบหมวกและแสดงความยินดีกับหัวหน้างาน  หัวหน้าหน่วย หัวหน้าหอผู้ป่วยในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     

    <<<<ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่>>>

     


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 21/10/2022 16:54 น.