ผู้มีจิตศรัทธามอบโทรทัศน์และเครื่องสแกนใบหน้า มูลค่ารวมทั้งสิ้น 93,000 บาท ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร        วันนี้ (21 ต.ค.65) เวลา 10.00 น. คุณบุญร่ง สุนทรธรรมกุล มอบโทรทัศน์ และเครื่องสแกนใบหน้ามูลค่ารวมทั้งสิ้น 93,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   รายละเอียดอุปกรณ์ได้แก่   1.) โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 1 เครื่อง ยี่ห้อ Samsung อยู่ที่ VIP510 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1   2). เครื่องสแกนใบหน้า สำหรับเปิด-ปิดประตูพร้อมติดตั้ง ที่ทางเดินระหว่างตึกชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1  3) เครื่องสแกนใบหน้า สำหรับเปิด-ปิดประตูพร้อมติดตั้งที่ทางเดินระหว่างตึก ชั้น 4 โซน C อาคารสิรินธร  4.) เครื่องสแกนใบหน้า สำหรับเปิด-ปิดประตูพร้อมติดตั้งที่หน้าห้องศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 อาคารสิรินธร   โดยมี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรต้องขอขอบพระคุณท่านและครอบครัวมา ณ โอกาสนี้ 


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 21/10/2022 17:30 น.