ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2565 และแสดงความยินดี    วันนี้ (21 ต.ค.65 ) เวลา 10.10 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่11/2565 โดยมีคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิกได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย  เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์  ณ ห้องประชุม cc2-414ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 21/10/2022 18:37 น.