ผู้มีจิตศรัทธามอบรถเข็นคนไข้ ชุบโครเมี่ยม จำนวน 20 คัน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 54,000 บาท ให้ รพ.มน.        เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนิมิต ซุปเปอร์มาร์เก็ต  บริจาครถเข็นคนไข้ PHW 809 ชุบโครเมี่ยม ล้อใหญ่ จำนวน 20 คัน   รวมมูลค่าทั้งสิ้น 54,000 บาท  (ห้าหมื่นสีพันบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี นพ.วินัฐ  แก้วตัน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลัง นพ.ภูศิษฏ์  เรืองวาณิชยกุล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้รับมอบ  ณ บริเวณ หน้าห้องมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 28/10/2022 10:29 น.