คณะแพทย์ มน.ให้สัมภาษณ์ NBT ประเด็น เอาตัวรอดอย่างไร ?เมื่ออยู่ในที่แออัด       เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565  ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร  อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ให้ความรู้เผยแพร่วิชาการโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในรายการห้องนั่งเล่า ช่วง คุยให้เคลียร์ เวลา 10.00-10.15 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ในประเด็น  เอาตัวรอดอย่างไร ?เมื่ออยู่ในที่แออัด ถอดบทเรียน “อิแทวอน” โดยมี คุณพิพัฒน์  อัฒพุธ  และ คุณสินีนาถ  ธนะไชย ดำเนินรายการ 


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 03/11/2022 11:25 น.