ผู้มีจิตศรัทธามอบ ข้าวสาร ขนาด 5kg. จำนวน 55 ถุง ให้งานโภชนาการ รพ.มน.        เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  2565 คุณวัลลภ  รักวานิช   มอบ ข้าวสารขนาด 5kg.   จำนวน 55 ถุง ให้แก่ งานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี คุณวสี  เลิศขจรสิน   รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ  ณ บริเวณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา1  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

       โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 07/11/2022 14:45 น.