บริษัท เอิร์ทดีไซน์ จำกัด มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท ให้ รพ.มน.        เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน  2565 บริษัท เอิร์ทดีไซน์ จำกัด มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนายแพทย์วีรภัทร วงศ์สันติเมธ  และ  แพทย์หญิงวริษฐา ชินสิริกุล    ตัวแทนจากภาควิชาจักษุวิทยา เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ชั้น 1 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 07/11/2022 15:13 น.