รพ.มน. ออกเยี่ยมนิเทศระบบยา รพ.สต.เครือข่ายทั้ง 6 แห่ง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าได้รับยาที่มีคุณภาพและปลอดภัย     เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม -4 พฤศจิกายน 2565 งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับทีมเภสัชกร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ออกเยี่ยมนิเทศระบบยา ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายทั้ง 6 แห่ง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าได้รับยาที่มีคุณภาพและปลอดภัย ประกอบไปด้วย การบริหารจัดการระบบยา การคัดเลือกและส่งมอบยาที่ปลอดภัย มีคุณภาพ การดูแลคลังและเวชภัณฑ์ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล รวมไปถึงการคุ้มครองผู้บริโภค


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 07/11/2022 16:56 น.