บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น บริจาคเครื่องนึ่งขวดนมและถ้วยป้อนนม ให้รพ.มน.       เมื่อวันที่  11พฤศจิกายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพงศ์ เธียราวัฒน์   รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นตัวแทน บริษัท เนเจอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กภายใต้ แบรนด์ NATUR ได้มอบ เครื่องนึ่งขวดนม จำนวน 5 ชุด   และ ถ้วยป้อนนม จำนวน 60 ชุด ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ทางคลินิกนมแม่  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ คุณมนฑนัฎฐ์ ปาละ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพบริการ  พร้อมทีมพยาบาล  เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 11/11/2022 16:51 น.