ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2565 และแสดงความยินดี          วันนี้ (18  พ.ย. 65 ) เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่12/2565 โดยมีคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  นายแพทย์ชัยกิจ  อุดแน่น  ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯตาก ในโอกาสได้รับรางวัล ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯดีเด่น  จากนายแพทย์ณรงค์    สายวงศ์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ในการประชุมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 20   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  และได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงไกลตา   ศรีสิงห์ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการในระดับ “รองศาสตราจารย์ ” ณ ห้องประชุม cc2-414ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 18/11/2022 15:51 น.