ผู้มีจิตศรัทธามอบ ข้าวสาร ขนาด 5kg. จำนวน 50 ถุง ให้งานโภชนาการ รพ.มน.        เมื่อวันที่18 พฤศจิกายน  2565  คุณโชติรัตน์ กิจติโรจน์ มอบข้าวสารขนาด 5kg.   จำนวน 50 ถุง ให้แก่ งานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร  เป็นผู้รับมอบ  ณ บริเวณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ชั้น 1   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     

       โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 21/11/2022 11:29 น.