โครงการ Proud to be Born in November           เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน  2565  ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการ Proud to be Born in November (ประจำเดือนพฤศจิกายน) พร้อมอวยพรและมอบของขวัญแก่บุคลากรที่เกิดเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

   

            การจัดโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 2 รูป การจับรางวัลให้แก่ผู้โชคดีประจำเดือนพฤศจิกายน  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (Potluck Party)  ตัดเค้กวันคล้ายวันเกิดร่วมกัน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น 

   

   

   

  ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

               งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

   


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 23/11/2022 16:09 น.