ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้ มูลนิธิ รพ. มน. จำนวน 20,000 บาท        เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน  2565 คุณอุ่นเรือน พรวนต้นไทร มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี คุณขนิษฐา  เมฆอรุณกมล  กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้รับมอบ  ณ บริเวณหน้าห้องมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา1  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     

        ทางมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 28/11/2022 13:28 น.