แพทย์ประจำบ้าน คณะแพทย์ ม.นเรศวร คว้ารางวัล Oral presentation ในงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2565 : National Conference of Family Medicine 2022        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ในโอกาสได้รับรางวัล Oral presentation ในงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2565 : National Conference of Family Medicine 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2565 ในหัวข้อประชุม in Primary Care We Trust ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส  

   รางวัลชนะเลิศ : นพ.ศักย์ศรณ์  มีลาภ

  ผลงาน : Effect of Electronic Cigarettes on the Change of Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (FTND) Scores during 1-year follow-up

   

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : นพ.วัชรศักดิ์  พงษ์ประไพ

  ผลงาน : Prognostic Factors to Predict

  the Change of Activities of Daily Living in Patients with Acute Ischemic Stroke


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 28/11/2022 14:22 น.