ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร        เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค  จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วย พร้อมทั้งรับมอบพัดลม จำนวน 3 ตัว ให้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยครอบครัวหลิมศิริวงศ์ เป็นผู้มอบ ตามความประสงค์ของคุณยายสำรวย หลิมศิริวงศ์  (ผู้วายชนม์ )ณ  วัดห้วยแก้ว อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

     

       มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 02/12/2022 16:59 น.