ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์และครอบครัวมอบเงินบริจาค ให้รพ.มน. เพื่อสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ จำนวน 51,757 บาท          เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม  2565  ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร และครอบครัว มอบเงิน รายได้จากการจำหน่าย “กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน เพิ่มบุญ เพิ่มรอยยิ้ม” พิมพ์ภาพวาดสีอะคริลิค  ฝีมือภาพวาดของ ด.ช.ศิรวิชญ์(น้องมาม่อน) และ ด.ญ.ศรัยวรรณ(น้องมัฟฟิน)  วรศักดิ์วุฒิพงษ์  จำนวนเงิน  51,757 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ  โดยมี ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

     

      โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 09/12/2022 15:39 น.