ขอเชิญบุคลากรทุกท่านและผู้สนใจร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ "สนทนาธรรมตามกาล ตามพระไตรปิฎก"  ครบรอบ ๒๙ ปี

  แห่งการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์

  ขอเชิญบุคลากรทุกท่านและผู้สนใจร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

  และ "สนทนาธรรมตามกาล ตามพระไตรปิฎก"

  วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 29/12/2022 16:53 น.