สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐาน Clean Food Good Taste        วันนี้ (26 ม.ค.66) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานอาหารคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยมีนายสุทรรศน์ สิทธิศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนำทีมคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม ให้ความรู้ คำแนะนำ แก่ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร  งานโภชนาการ และร้านค้า ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 26/01/2023 13:16 น.