พิธีทำบุญคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ครบรอบ 12 ปี        เมื่อวันที่ 27  มกราคม 2566  เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ร่วมกิจกรรมทำบุญ และมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล  สุขโหตุ คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน   เนื่องในโอกาส คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน  ครบรอบ 12 ปี  ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 27/01/2023 16:15 น.