ขอแสดงความยินดีกับทีมสหสาขาวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยกระดูกหักในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Fracture Liaison Service (NU FLS)    ขอแสดงความยินดีกับทีมสหสาขาวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยกระดูกหักในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Fracture Liaison Service (NU FLS) ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานระดับนานาชาติจาก International Osteoporosis Foundation (IOF) ในระดับเงิน (Silver Standard) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โดยเป็นโรงเรียนแพทย์ส่วนภูมิภาคแห่งที่ 2 ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 31/01/2023 16:27 น.