การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

(ดู 851 ครั้ง)

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล งานแพทยศาสตรศึกษา

โทร. 0 5596 7960

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 23 ธ.ค. 2563 เวลา 09.08 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย

Announcements/Orders


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร