รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ผ่านการรับรองศูนย์ราชการสะดวก ระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) ปี 2564
คณะแพทยศาสตร์ คว้ารางวัล สำนักงานสีเขียว ระดับดีมาก รับมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Faculty of Medicine Naresuan University

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

Organizational Structure - Faculty of Medicine

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University Hospital

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

Departments - Faculty of Medicine

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

Administrative Sections - Faculty of Medicine

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University Hospital Foundation

จิตอาสา

Naresuan Volunteers Club

 • รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2564 รายงาน ณ เวลา 16.00 น.
 • รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2564 รายงาน ณ เวลา 16.00 น.

MED NU Stories

News

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(1-26 พ.ย.64)

(No. 113 of visitors)

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19"

สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(1-26 พ.ย.64)

การประชุมวิชาการสัญจร ของสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 Multi-Faceted Approach for Healthy Menopause

การประชุมวิชาการสัญจร ของสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 Multi-Faceted Approach for Healthy Menopause

(No. 207 of visitors)

      วันนี้(25พ.ย.64) เวลา 8.40 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสัญจร ของสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 Multi-Faceted Approach for Healthy Menopause  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ นายกสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน  และ นายแพทย์รัฐภูมิ  ชามพูนท  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น 1 โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก

       การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดย คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้ ในการดูแลรักษาสตรีวัยหมดระดูและผลกระทบในด้านสุขภาพทั้งระยะต้นและระยะยาวแก่วัยหมดระดู ให้มีสุขภาวะที่ดีในทุกด้านของชีวิต ผ่านการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้การจัดประชุมได้ยึดหลักมาตรการ D-M-H-T-T  อย่างเคร่งคัด เพื่อความปลอดภัย

         

ภาควิชาจักษุวิทยา รับมอบเครื่องมือแพทย์ มูลค่ารวม 9,420,000 บาท สนับสนุนโดยกลุ่มธุรกิจทีซีพี

ภาควิชาจักษุวิทยา รับมอบเครื่องมือแพทย์ มูลค่ารวม 9,420,000 บาท สนับสนุนโดยกลุ่มธุรกิจทีซีพี

(No. 154 of visitors)

   วันนี้ (22 พ.ย.64) เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ รับมอบเครื่องมือแพทย์ สนับสนุนโดยกลุ่มธุรกิจทีซีพี มอบโดยคุณสมพร แก้วกุล ผู้จัดการเดเบล สาขาพิษณุโลก เป็นผู้มอบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่ารวม  9,420,000 บาท

     เครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย 1.เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตา ด้วยการฉีดสี Fluirescene และ ICG ระบบเลเซอร์สแกน มูลค่า 6,420,000 บาท  2.เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ มูลค่า 3,000,000 บาท เครื่องมือแพทย์ดังกล่าวนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถทำการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านจักษุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจารย์แพทย์จะได้สอนนิสิตแพทย์ให้เรียนรู้การตรวจ การรักษา ด้วยเครื่องมือที่แม่นยำ ที่สำคัญคือ จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานวิจัยด้านจักษุวิทยาเพื่อการเรียนการสอน การรักษา นำมาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สร้างโอกาสในการมองเห็น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยอีกครั้ง

     ทางภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ต้องขอขอบพระคุณกลุ่มธุรกิจทีซีพี มา ณ โอกาสนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานตู้อะคริลิคสำหรับตรวจเชื้อ Covid – 19 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ตู้ แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานตู้อะคริลิคสำหรับตรวจเชื้อ Covid – 19 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ตู้ แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

(No. 230 of visitors)

      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานตู้อะคริลิคสำหรับตรวจเชื้อ Covid - 19 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ตู้ แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำมาช่วยในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหาร รับพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

   ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)" ขึ้น  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มี ความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 จากนั้น ได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 รวมทั้งผู้ป่วยโรคอื่นที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์นี้

   ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564) มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ณ หอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ (Cohort Ward) ชั้น 5 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 18 ราย และ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Hospital filed) จำนวน 37 ราย รวมทั้งสิ้น 55 ราย

   เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานทั้งหมดนี้ จะช่วยชีวิตผู้ป่วยและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่ออุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

การประชุมวิชาการครั้งที่ 13 เรื่อง

การประชุมวิชาการครั้งที่ 13 เรื่อง "ดูแลตนช่วงโควิด ชีวิตสดใส ผู้สูงวัยกระดูกแข็งแรง" The 13 th Annual Meeting in Metabolic Bone Disease and Orthogeriatrics 2021

(No. 325 of visitors)

     วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 น.  ศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการครั้งที่ 13 เรื่อง "ดูแลตนช่วงโควิด ชีวิตสดใส ผู้สูงวัยกระดูกแข็งแรง" The 13 th  Annual Meeting in Metabolic Bone Disease and Orthogeriatrics 2021   โดยมี  รศ.นพ.ปิติ  รัตนปรีชาเวช หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ กล่าวรายงาน  และผศ.พ.ต.ต.นพ.ธงชัย สุนทราภา ประธานอนุสาขาออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยและโรคกระดูกเมตาบอลิกราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย กล่าวให้โอวาท     ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

    การจัดโครงการในครั้งนี้  จัดขึ้นโดย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมมือกับอนุสาขาออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยและโรคกระดูกเมตาบอลิก ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการแก่แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และผู้สนใจเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน โรคกระดูกเมตาบอลิก และออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย

       กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยในแบบต่าง ๆ โดยคณาจารย์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สำเร็จการศึกษาในปีที่ผ่านมา และบูธนิทรรศการ รูปแบบการประชุมเป็นแบบผสมผสาน (Hybrid Conference ) ทั้งแบบ Onsite ณ ห้องคอนเวนชั่น และห้องประชุมร่วมได้แก่ห้องลพบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน ซึ่งได้แสดงเอกสารการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็ม ส่วนการจัดห้องประชุมจัดตามหลัก Social Distancing  ด้านการประชุม Online มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง ระบบ Z0om ของราชวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการจัดบูธนิทรรศการด้วย

“มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา” มอบทุนการศึกษา ให้กับนิสิตแพทย์ มน. จำนวน 360,000 บาท

“มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา” มอบทุนการศึกษา ให้กับนิสิตแพทย์ มน. จำนวน 360,000 บาท

(No. 246 of visitors)

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(ผู้แทนคณบดี)เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะจาก “มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา” รวมถึงผู้มอบทุน ณ ห้องประชุม CC2-801 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการรับมอบทุนการศึกษาจำนวน 6 ทุน ทุนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 360,000 บาท สำหรับทุนดังกล่าว จะเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยมีรายชื่อผู้มอบทุนและนิสิตผู้รับมอบทุน ดังนี้

 คุณวนิกานต์ บุ้งทอง (ผู้มอบทุนการศึกษาแทนดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ) มอบทุนการศึกษาให้แก่ นิสิตแพทย์วีรวัฒน์ เกษสาคร นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3

คุณศิริพร  ลีปรีชานนท์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตแพทย์สรวิศ ศรีธเนศสกุล นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3

นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และนายแพทย์สุรศักดิ์ เรืองวีรยุทธ ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลพิษณุเวช (ผู้มอบทุนการศึกษาแทนภก.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์) ให้แก่นิสิตแพทย์นิสิตแพทย์ธีรญา จันทะโก นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2

ดร.สุรชัย   สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา (ผู้มอบทุนการศึกษาแทนคุณรัชนก โกหลำพ.ต.ท.หญิง ดร.กุสุมา วสุวานิช และคุณกิตติรัตน์ เมฆมณี) มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตแพทย์กฤชมล สมรักษ์     นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3ST, นิสิตแพทย์เบญจมาศ เยาว์ธานี นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 และนิสิตแพทย์ฤทธิชัย สามะหาดไทย นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4

   โดยมีอาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและอาจารย์แพทย์หญิงศิดายุ สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมรับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว โดยนิสิตแพทย์ผู้รับทุนได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้มอบทุน และตั้งปณิธานว่าจะตั้งใจเรียน เป็นคนดี และเป็นแพทย์ที่ดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปในอนาคตต่อไป ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตเมตตา มา ณ โอกาสนี้ และหากท่านใดประสงค์จะมอบทุนให้แก่นิสิตแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 7848

 • ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค

  ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(1-26 พ.ย.64)

  (No. 113 of visitors)

 • การประชุมวิชาการสัญจร ของสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 Multi-Faceted Approach for Healthy Menopause

  การประชุมวิชาการสัญจร ของสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 Multi-Faceted Approach for Healthy Menopause

  (No. 207 of visitors)

 • ภาควิชาจักษุวิทยา รับมอบเครื่องมือแพทย์ มูลค่ารวม 9,420,000 บาท สนับสนุนโดยกลุ่มธุรกิจทีซีพี

  ภาควิชาจักษุวิทยา รับมอบเครื่องมือแพทย์ มูลค่ารวม 9,420,000 บาท สนับสนุนโดยกลุ่มธุรกิจทีซีพี

  (No. 154 of visitors)

 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานตู้อะคริลิคสำหรับตรวจเชื้อ Covid – 19 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ตู้ แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานตู้อะคริลิคสำหรับตรวจเชื้อ Covid – 19 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ตู้ แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

  (No. 230 of visitors)

 • การประชุมวิชาการครั้งที่ 13 เรื่อง

  การประชุมวิชาการครั้งที่ 13 เรื่อง "ดูแลตนช่วงโควิด ชีวิตสดใส ผู้สูงวัยกระดูกแข็งแรง" The 13 th Annual Meeting in Metabolic Bone Disease and Orthogeriatrics 2021

  (No. 325 of visitors)

 • “มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา” มอบทุนการศึกษา ให้กับนิสิตแพทย์ มน. จำนวน 360,000 บาท

  “มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา” มอบทุนการศึกษา ให้กับนิสิตแพทย์ มน. จำนวน 360,000 บาท

  (No. 246 of visitors)

Medical Education

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

(No. 558 of visitors)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

สอบวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์

ผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ จุดคัดกรอง โถงชั้น 1 อาคารจอดรถ (ด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2) เวลา 06:50 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

(No. 651 of visitors)

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2564

ลิงก์สำหรับสมัครสอบ : https://forms.gle/htyTqg26WoBhmG98A

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

(No. 835 of visitors)

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564

ลิงก์สำหรับสมัครสอบ : https://forms.gle/FRgcdRFQDyDP1f8k9

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

 

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

  (No. 558 of visitors)

 • การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

  การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

  (No. 651 of visitors)

 • การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

  การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

  (No. 835 of visitors)

News of Research Section

Student Affairs

การสัมภาษณ์นิสิตแพทย์เพื่อเป็นตัวแทนในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตแพทย์เพื่อการศึกษาวิจัยจากสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA Thailand Standing Committee on Research Exchange)

การสัมภาษณ์นิสิตแพทย์เพื่อเป็นตัวแทนในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตแพทย์เพื่อการศึกษาวิจัยจากสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA Thailand Standing Committee on Research Exchange)

(No. 86 of visitors)

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น. งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้มีการสัมภาษณ์นิสิตแพทย์เพื่อเป็นตัวแทนในการเป็นนิสิตแลกเปลี่ยน ในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตแพทย์เพื่อการศึกษาวิจัย จากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA Thailand Standing Committee on Research Exchange) ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ประเทศโปแลนด์

โดยมีคณะกรรมการสัมภาษณ์ตัวแทนของนิสิตแพทย์ในโครงการฯ อันประกอบไปด้วย อาจารย์แพทย์หญิงตติมา กล่อมจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต (ประธานในการสัมภาษณ์), อาจารย์แพทย์หญิงศิดายุ สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา, อาจารย์แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงสุธาทิพย์ พงษ์เจริญ ตำแหน่งอาจารย์แพทย์ ร่วมพิจารณาผ่านระบบ Zoom Online เพื่อให้นิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนและศึกษาวิจัย ณ คณะแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ ตามรูปแบบโครงการหลักของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA Thailand) ซึ่งจะทำให้นิสิตแพทย์ได้รับประสบการณ์ด้านการวิจัย การเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนิสิตแพทย์ในต่างประเทศ และสร้างแพทย์ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2564

(No. 60 of visitors)

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้แทนคณบดี) เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะจาก“มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา” รวมถึงผู้มอบทุน ณ ห้องประชุม CC2-801 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการรับมอบทุนการศึกษาจำนวน 6 ทุน ทุนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 360,000 บาท สำหรับทุนดังกล่าว จะเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยมีรายชื่อผู้มอบทุนและนิสิตผู้รับมอบทุน ดังนี้

1.คุณศิริพร ลีปรีชานนท์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน
ให้แก่  นิสิตแพทย์สรวิศ ศรีธเนศสกุล  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3

2.นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช
และ นายแพทย์สุรศักดิ์ เรืองวีรยุทธ ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลพิษณุเวช
(ผู้มอบทุนการศึกษาแทน ภก.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์) มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน
ให้แก่  นิสิตแพทย์นิสิตแพทย์ธีรญา จันทะโก  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2

3.คุณวนิกานต์ บุ้งทอง
(ผู้มอบทุนการศึกษาแทน ดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ) มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน
ให้แก่  นิสิตแพทย์วีรวัฒน์ เกษสาคร  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3

4.ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
(ผู้มอบทุนการศึกษาแทน พ.ต.ท.หญิง ดร.กุสุมา วสุวานิช) มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน
ให้แก่  นิสิตแพทย์กฤชมล สมรักษ์  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3ST

5.ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
(ผู้มอบทุนการศึกษาแทน คุณรัชนก โกหลำ) มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน
ให้แก่  นิสิตแพทย์เบญจมาศ เยาว์ธานี  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5

6.ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
(ผู้มอบทุนการศึกษาแทน คุณกิตติรัตน์ เมฆมณี) มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน
ให้แก่  นิสิตแพทย์ฤทธิชัย สามะหาดไทย  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4ST

โดยมีอาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ อาจารย์แพทย์หญิงศิดายุ สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมรับมอบทุนการศึกษา โดยนิสิตแพทย์ผู้รับทุนได้มีโอกาสพูดคุยและแสดงความรู้สึกต่อผู้มอบทุน อีกทั้งตั้งปณิธานว่าจะตั้งใจเรียน เป็นคนดี และเป็นแพทย์ที่ดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปในอนาคต ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตเมตตา มา ณ โอกาสนี้ และหากท่านใดประสงค์จะมอบทุนให้แก่นิสิตแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 7848

การจัดจำหน่ายถุงผ้าพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

การจัดจำหน่ายถุงผ้าพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

(No. 130 of visitors)

     สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้มีการจำหน่ายถุงผ้าพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 เพื่อจัดหารายได้สบทบทุนแด่ “มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยจัดจำหน่ายถุงผ้าพร้อมสปรย์แอลกอฮอล์ที่ระลึก ให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้สั่งซื้อผ่านช่องทาง Online พร้อมจัดจำหน่ายในวันมหิดล ประจำปี 2564 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อใช้ในกิจการงานของมูลนิธิฯ ต่อไป

 • การสัมภาษณ์นิสิตแพทย์เพื่อเป็นตัวแทนในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตแพทย์เพื่อการศึกษาวิจัยจากสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA Thailand Standing Committee on Research Exchange)

  การสัมภาษณ์นิสิตแพทย์เพื่อเป็นตัวแทนในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตแพทย์เพื่อการศึกษาวิจัยจากสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA Thailand Standing Committee on Research Exchange)

  (No. 86 of visitors)

 • พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2564

  พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2564

  (No. 60 of visitors)

 • การจัดจำหน่ายถุงผ้าพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

  การจัดจำหน่ายถุงผ้าพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

  (No. 130 of visitors)

Services

Dean's Policy and Message

Dean's Policy and Message

Dean's Policy and Message

Read More

Medical Articles

Medical Articles

Medical Articles

Click

Personnel and Medical Student Services

Personnel and Medical Student Services

Personnel and Medical Student Services

Click

Announcements/Orders


Faculty Hymn