คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

จิตอาสา

จิตอาสา

 • รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประจำวันที่ 13 เมษายน 2564 รายงาน ณ เวลา 16.00 น.

ร้อยเรื่องราว ชาวคณะแพทย์

ข่าวสาร

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน (Biosafety Mobile Unit) สายธารพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถึง นิสิต บุคลากร และประชาชนรอบ ม.นเรศวร

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน (Biosafety Mobile Unit) สายธารพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถึง นิสิต บุคลากร และประชาชนรอบ ม.นเรศวร

(ดู 148 ครั้ง)

วันนี้ (13 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน  (Biosafety Mobile Unit)   จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก  จำนวน 1 คัน เข้าปฏิบัติการเก็บสิ่งส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ประชาชน นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันผลการตรวจเป็นบวกแล้ว    

ในการนี้ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม ให้การต้อนรับ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ กล่าวว่า “สำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจครั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของโรคที่มีการระบาดในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งประกอบด้วยนิสิต บุคลากร และประชาชน ที่อยู่รวมกันเป็นจำนวนมากไม่ให้แพร่กระจายไปสู่วงกว้าง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สคร.2 พิษณุโลก เข้าเก็บสิ่งส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ประชาชน นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันผลการตรวจเป็นบวกแล้ว โดยรถพระราชทานสามารถตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงได้ถึง 300-500 คนต่อวัน โดยจะตรวจระหว่างวันที่ 13 – 14 เมษายน 2564 ยอดรวมที่จะสามารถให้บริการตรวจได้ประมาณ 600 – 1,000 คน”

สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการตรวจครั้งนี้ ได้แก่ บุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (คลินิก 99) จำนวน 160 คน ประชาชนที่อาศัยในเขตตำบลท่าโพธิ์ ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันผลการตรวจเป็นบวกแล้ว นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันผลการตรวจเป็นบวกแล้ว ทั้งนี้ผลการตรวจจะใช้เวลา 1 วัน  นับจากที่ได้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจ กรณีผลเป็นบวกจะแจ้งไปที่บุคคลคนนั้น ส่วนผลที่เป็นลบจะไม่ได้แจ้งให้ทราบ อย่างไรก็ตามแม้ไม่ได้รับแจ้งผลแต่หากยังมีความเสี่ยงจากประวัติมีการสัมผัสผู้ติดเชื้อ ก็ควรกักตัวให้ครบ 14 วัน นับจากวันที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ

การตรวจครั้งนี้คาดการณ์ว่าจะพบผู้มีผลตรวจเป็นบวก ทางโรงพยาบาลจึงได้เตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระยะแรก 20 เตียง ณ อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รวมทั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มาร่วมหารือในการวางระบบโลจิสติกส์และระบบการถ่ายเทอากาศ ซึ่งจะทำให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงา​รังษี อธิการบดี ร่วมด้วยคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล บุคลากรทุกภาคส่วน ล้วนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ทรงห่วงใยพสกนิกร และบุคลากรนำมาซึ่งกำลังใจในการทำงานเพื่อรับใช้ประเทศชาติต่อไป

ครอบครัวแสงศิริมอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000บาท

ครอบครัวแสงศิริมอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000บาท

(ดู 83 ครั้ง)

  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภินดา  ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากครอบครัวแสงศิริ เพื่อช่วยเหลือนิสิตแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ  เชาวกุล  เป็นผู้มอบ  ณ ห้องรับรองคณบดี สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 4  ทางคณะแพทยศาสตร์ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

กองกิจการนิสิต ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสา ม.นเรศวร มอบถุงผ้าใส่อุปกรณ์คนไข้ ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองกิจการนิสิต ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสา ม.นเรศวร มอบถุงผ้าใส่อุปกรณ์คนไข้ ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 14 ครั้ง)

    เมื่อวันที่  8 เมษายน 2564  กองกิจการนิสิต ร่วมกับ ชมรมจิตอาสา ม.นเรศวร นำโดย นางสาวพรชิดา บุญยะโรจน์ มอบถุงผ้าใส่อุปกรณ์คนไข้ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วย โดยมี นางสาวขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ  นางเนตรญา วิโรจนวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมทีมพยาบาล รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบ

 

    “ถุงใส่อุปกรณ์คนไข้” ที่มอบในวันนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของนิสิตจิตอาสา และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ใช้เวลาว่างรวมกลุ่มกันทำ พร้อมทั้งเขียนข้อความให้กำลังใจใส่ในถุงใส่อุปกรณ์คนไข้ทุกถุง เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และเยียวยาผู้ป่วยอีกทาง

 

    คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณ กองกิจการนิสิต และ กลุ่มนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวรมา ณ โอกาสนี้

พิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563

(ดู 249 ครั้ง)

พิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563

                วันนี้ (8 เมษายน 2564) เวลา 15.00 น. ตามหมายรับสั่งที่ 3200 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนม์และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้

                ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งในปีนี้จัดให้มีพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวน 62 ร่าง ณ วัดศรีรัตนาราม (วัดจูงนาง) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณาจารย์ นิสิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ประมาณ 200 คน ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ครอบครัว ญาติ ของอาจารย์ใหญ่ได้รับชมพิธีการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ปีนี้ ครอบครัวและญาติจะได้ไม่ต้องเดินทางมาเพื่อลดความเสี่ยง หากความทราบด้วยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณ 62 ท่าน ได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพ คงจะมีความปลาบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้น ในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต            มหาวิทยาลัยนเรศวร บุตร ธิดา และหลาน ๆ ของอาจารย์ใหญ่ ขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้า เหนือกระหม่อมเป็นสรรพศิริมงคลตลอดไป

               

รพ.มน.ประชุมเตรียมความพร้อมเปิด ARI Clinic ครั้งที่ 3 วันที่ 19 เมษายนนี้

รพ.มน.ประชุมเตรียมความพร้อมเปิด ARI Clinic ครั้งที่ 3 วันที่ 19 เมษายนนี้

(ดู 113 ครั้ง)

รพ.มน.ประชุมเตรียมความพร้อมเปิด ARI Clinic ครั้งที่ 3 วันที่ 19 เมษายนนี้

                วันนี้ (8 เม.ย.64) เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เชิญอาจารย์แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในขณะนี้

                โดยที่ประชุมได้มีมติเตรียมความพร้อมเปิดคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน /โรคหวัด หรือ ARI Clinic

ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 รวมทั้งมีมติให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ งดเดินทางไปในพื้นที่ควบคุม 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และนนทบุรี ยกเว้นกรณีเร่งด่วนจำเป็น  งดจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คน และเตรียมแจ้งนิสิตแพทย์ให้เดินทางกลับมาที่มหาวิทยาลัยก่อนที่จะเปิดภาคเรียนเพื่อกักตัว 14 วัน  รวมทั้งการเตรียมรับอุบัติภัยหมู่ในช่วงสงกรานต์นี้ด้วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความร่วมมือประชาชนผู้เข้ามารับบริการได้ปฏิบัติตน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี หลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชนแออัด  รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเสมอ เพื่อตัวท่านเองและครอบครัว

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ม.นเรศวร

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ม.นเรศวร

(ดู 78 ครั้ง)

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ม.นเรศวร

วันนี้ (8 เม.ย.64) เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สืบชะตามหามงคล ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต กว่า 300 คน เข้าร่วมงาน ณ อาคารปราบไตรจักร 2

ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมงาน สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานประกอบด้วย พิธีสืบชะตามหามงคล การตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง โดยพระสงฆ์ 9 รูป  การแสดงกลองสะบัดชัย จากชมรมสืบสานล้านนา สรงน้ำพระพุทธรูปและรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีกล่าวปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต พิธีมอบพวงมาลัยของที่ระลึกและขอพรจากท่านอธิการบดีและท่านผู้อาวุโส โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ปฏิบัติตามหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสุขและงดงามสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยต่อไป

 • รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน (Biosafety Mobile Unit) สายธารพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถึง นิสิต บุคลากร และประชาชนรอบ ม.นเรศวร

  รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน (Biosafety Mobile Unit) สายธารพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถึง นิสิต บุคลากร และประชาชนรอบ ม.นเรศวร

  (ดู 148 ครั้ง)

 • ครอบครัวแสงศิริมอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000บาท

  ครอบครัวแสงศิริมอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000บาท

  (ดู 83 ครั้ง)

 • กองกิจการนิสิต ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสา ม.นเรศวร มอบถุงผ้าใส่อุปกรณ์คนไข้ ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กองกิจการนิสิต ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสา ม.นเรศวร มอบถุงผ้าใส่อุปกรณ์คนไข้ ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

  (ดู 14 ครั้ง)

 • พิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563

  พิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563

  (ดู 249 ครั้ง)

 • รพ.มน.ประชุมเตรียมความพร้อมเปิด ARI Clinic ครั้งที่ 3 วันที่ 19 เมษายนนี้

  รพ.มน.ประชุมเตรียมความพร้อมเปิด ARI Clinic ครั้งที่ 3 วันที่ 19 เมษายนนี้

  (ดู 113 ครั้ง)

 • สืบสานประเพณีสงกรานต์ ม.นเรศวร

  สืบสานประเพณีสงกรานต์ ม.นเรศวร

  (ดู 78 ครั้ง)

แพทยศาสตรศึกษา

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

(ดู 1,047 ครั้ง)

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบผลการสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 1: http://medednu.somee.com/MCQ_Part_I_2563_1  หรือ  http://medednu2.somee.com/MCQ_Part_I_2563_1

ขั้นตอนที่ 2: http://medednu.somee.com/MCQ_Part_II_2563_1  หรือ  http://medednu2.somee.com/MCQ_Part_II_2563_1

การยื่นคำร้องและการขออุทธรณ์ผลการสอบ

     ผู้เข้าสอบที่ต้องการยื่นคำร้องและอุทธรณ์ผลการสอบ สามารถยื่นคำร้องตามแบบฟอร์ม เพื่อขอตรวจสอบผลคะแนนหรือการขออุทธรณ์ผลการสอบได้ ภายใน 3 วันทำการหลังประกาศผลการสอบ โดยให้ยื่นคำร้องโดยตรงที่หน่วยวัดและประเมินผล งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2563

(ดู 149 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2563

สอบวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้อง CC2-801 และห้อง CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

นิสิตแพทย์ลงทะเบียน ณ ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา ชั้น 3 เวลา 12:00 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

(ดู 124 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

สอบวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ณ ห้องเอกาทศรถ 1 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

http://medednu.somee.com/NL3_MEQ_2563-2-name  หรือ  http://medednu2.somee.com/NL3_MEQ_2563-2-name

นิสิตแพทย์ลงทะเบียน ณ โถงหน้าห้องเอกาทศรถ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร เวลา 06.50 น. - 07.10 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

 • ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

  ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

  (ดู 1,047 ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2563

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2563

  (ดู 149 ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

  (ดู 124 ครั้ง)

งานวิจัย

กิจกรรมนิสิต

การรับฟังผลการตรวจเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้เข้ารับการตรวจ วันที่ 13-14 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

การรับฟังผลการตรวจเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้เข้ารับการตรวจ วันที่ 13-14 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 1 ครั้ง)

การรับฟังผลการตรวจเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้เข้ารับการตรวจ วันที่ 13-14 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับประชาชน นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับประชาชน นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 7 ครั้ง)

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19
สำหรับประชาชน นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครอบครัวแสงศิริ มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท

ครอบครัวแสงศิริ มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท

(ดู 4 ครั้ง)

          วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากครอบครัวแสงศิริ เพื่อช่วยเหลือนิสิตแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรองคณบดี ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทางคณะแพทยศาสตร์ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ หากท่านผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการมอบทุนการศึกษา สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-7848 ในวันและเวลาราชการ

 • การรับฟังผลการตรวจเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้เข้ารับการตรวจ วันที่ 13-14 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

  การรับฟังผลการตรวจเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้เข้ารับการตรวจ วันที่ 13-14 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

  (ดู 1 ครั้ง)

 • ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับประชาชน นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับประชาชน นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร

  (ดู 7 ครั้ง)

 • ครอบครัวแสงศิริ มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท

  ครอบครัวแสงศิริ มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท

  (ดู 4 ครั้ง)

บริการประชาชน บุคลากร นิสิต

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

คลิก

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

คลิก

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร