วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พันธกิจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ผ่านการรับรองศูนย์ราชการสะดวก ระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) ปี 2564
คณะแพทยศาสตร์ คว้ารางวัล สำนักงานสีเขียว ระดับดีมาก รับมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

จิตอาสา

จิตอาสา

ร้อยเรื่องราว ชาวคณะแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 2566 Ambulatory Pediatrics in Practice

ประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 2566 Ambulatory Pediatrics in Practice

(ดู 12 ครั้ง)

ประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์  2566 Ambulatory Pediatrics in Practice

พบกับการบรรยายโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทย์ ม.นเรศวร และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

.วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566

ณ ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

CME 13 หน่วยกิต   พิเศษ !! ลงทะเบียนเข้าร่วมรับทันทีหนังสือ  PEDIATRICS IN PRACTICE  (มูลค่า 850 บาท)

ขอแสดงความยินดีกับทีมสหสาขาวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยกระดูกหักในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Fracture Liaison Service (NU FLS)

ขอแสดงความยินดีกับทีมสหสาขาวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยกระดูกหักในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Fracture Liaison Service (NU FLS)

(ดู 31 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับทีมสหสาขาวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยกระดูกหักในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Fracture Liaison Service (NU FLS) ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานระดับนานาชาติจาก International Osteoporosis Foundation (IOF) ในระดับเงิน (Silver Standard) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โดยเป็นโรงเรียนแพทย์ส่วนภูมิภาคแห่งที่ 2 ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง

กด Like ผศ.พญ. หญิง  สุพัฒนวงศ์ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา

กด Like ผศ.พญ. หญิง สุพัฒนวงศ์ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา

(ดู 3,118 ครั้ง)

กด Like ผศ.พญ. หญิง   สุพัฒนวงศ์  อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านและผู้สนใจร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านและผู้สนใจร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ "สนทนาธรรมตามกาล ตามพระไตรปิฎก"

(ดู 3,013 ครั้ง)

ครบรอบ ๒๙ ปี

แห่งการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านและผู้สนใจร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

และ "สนทนาธรรมตามกาล ตามพระไตรปิฎก"

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565

(ดู 3,645 ครั้ง)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์

(ดู 2,133 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับ

แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์

อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ในโอกาส

ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์

 • ประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 2566 Ambulatory Pediatrics in Practice

  ประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 2566 Ambulatory Pediatrics in Practice

  (ดู 12 ครั้ง)

 • ขอแสดงความยินดีกับทีมสหสาขาวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยกระดูกหักในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Fracture Liaison Service (NU FLS)

  ขอแสดงความยินดีกับทีมสหสาขาวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยกระดูกหักในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Fracture Liaison Service (NU FLS)

  (ดู 31 ครั้ง)

 • กด Like ผศ.พญ. หญิง  สุพัฒนวงศ์ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา

  กด Like ผศ.พญ. หญิง สุพัฒนวงศ์ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา

  (ดู 3,118 ครั้ง)

 • ขอเชิญบุคลากรทุกท่านและผู้สนใจร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ

  ขอเชิญบุคลากรทุกท่านและผู้สนใจร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ "สนทนาธรรมตามกาล ตามพระไตรปิฎก"

  (ดู 3,013 ครั้ง)

 • ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565

  ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565

  (ดู 3,645 ครั้ง)

 • ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์

  ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์

  (ดู 2,133 ครั้ง)

ข่าวสาร

รพ.มน.จัดโครงการตรวจร่างกายผู้ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 1 Portfolio ปี 2566

รพ.มน.จัดโครงการตรวจร่างกายผู้ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 1 Portfolio ปี 2566

(ดู 53 ครั้ง)

      วันนี้ (3 ก.พ.66) เวลา 06.30-16.00 น. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดโครงการตรวจร่างกายผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 2,509 คน

     โดยการตรวจร่างกาย รอบเช้า เวลา 06.00 -12.00 น.  มีคณะต่าง ๆ ดังนี้  คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 181  คน  คณะนิติศาสตร์ จำนวน 91 คน  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร จำนวน 327 คน คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 159 คน คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 418 คน  คณะสังคมศาสตร์ จำนวน  106 คน   ในรอบบ่าย 12.00-16.00 น.  มีคณะต่าง ๆ ดังนี้   คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน จำนวน  80 คน  คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 148 คน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 180 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 189 คน  คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 126 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ จำนวน 125 คน  คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 116 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 263 คน   เมื่อได้ผลการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว ให้นำมายื่นต่อคณะกรรมการในวันที่สอบสัมภาษณ์ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป

 คุณสุภัทร์กัญญา ห่อนันท์สุวรรณ บริจาคเงิน 15,000 บาท ให้ รพ.มน.

คุณสุภัทร์กัญญา ห่อนันท์สุวรรณ บริจาคเงิน 15,000 บาท ให้ รพ.มน.

(ดู 29 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566  คุณสุภัทร์กัญญา ห่อนันท์สุวรรณ บริจาคเงิน  15,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย เป็นผู้รับมอบ  ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านฯ สาขากุมารเวชศาสตร์

การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านฯ สาขากุมารเวชศาสตร์

(ดู 67 ครั้ง)

วันนี้ (30 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. รศ.พญ.จิรนันท์ วีรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์โดย เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์  ทั้งแบบ Onsite และ Online โดยมี ผศ.พญ.วรวรรณ จิตต์ธรรม  หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์กล่าวต้อนรับ พร้อมกับนำเสนอนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ ของภาควิชา ณ Telemedicine 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในการนี้ รศ.พญ.ธิติมา เงินมาก ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากุมารเวชศาสตร์ ได้กล่าวถึงภาพรวม

ของการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ จากนั้น ผศ.พญ.ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ประธานหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ ได้กล่าวถึงรายละเอียดของหลักสูตร อาทิ นโยบายและกระบวนการรับเข้า แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร และกระบวนการฝึกอบรม  การวัดและประเมินผลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ

จากนั้นได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และแพทย์ประจำบ้าน ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานภายใน ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้างานจากหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 6 แห่ง แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ฯลฯ  รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก อาทิ นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท นายแพทย์เชี่ยวชาญ ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พญ.สุภาพร ปรางค์เจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อาจารย์นายแพทย์กฤษฎา สระใจ ตัวแทนโรงพยาบาลสถาบันพี่เลี้ยง รพ.พุทธชินราช

รองศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพล อุปลา ตัวแทนโรงพยาบาลสถาบันพี่เลี้ยง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวรวีวรรณ แดงรัสมี ตัวแทนผู้ปกครองผู้ป่วย ผศ.นพ.วิทวัส  ลออคุณ อาจารย์แพทย์ หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจเด็ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต และตัวแทนบัณฑิต

สรุปผลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ในครั้งนี้ทางผู้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

พิธีทำบุญคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ครบรอบ 12 ปี

พิธีทำบุญคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ครบรอบ 12 ปี

(ดู 78 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 27  มกราคม 2566  เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ร่วมกิจกรรมทำบุญ และมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล  สุขโหตุ คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน   เนื่องในโอกาส คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน  ครบรอบ 12 ปี  ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 

 ประเมินมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

ประเมินมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

(ดู 117 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.พญ.จุลินทร  สำราญ รองคณบดีฝ่ายคลัง คณะแพทยศาสตร์    ผศ.นพ.วีระพงษ์  ประยูรเสถียร  หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์  ผศ.นพ.จตุวิทย์  หอวรรณภากร อาจารย์แพทย์ภาควิชานิติเวชศาสตร์ และบุคลากรภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฎิบัติการ โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  ในการตรวจเยี่ยมประเมินครั้งนี้ นำโดย นพ.ณัฐ  ตันศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ และกรรมการตรวจประเมินฯ สาขานิติเวชศาสตร์  และพญ.ปรียาพรรณ  เพชรปราณี กรรมการตรวจประเมินฯ สาขานิติเวชศาสตร์   และได้รับฟังการนำเสนอการดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการ สาขานิติเวชศาสตร์  โดยผศ.นพ.วีระพงษ์  ประยูรเสถียร  หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์   ณ ห้องประชุม CC2-414 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  พร้อมทั้งเยี่ยมชมการปฎิบัติงาน  ณ  ภาควิชานิติเวชศาสตร์   ชั้น 3 อาคารบริการ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

    การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิติเวชแพทย์ผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชานิติเวชศาสตร์   และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในหน่วยงาน มีความตระหนักถึงการให้บริการที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้รับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐาน Clean Food Good Taste

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐาน Clean Food Good Taste

(ดู 147 ครั้ง)

    วันนี้ (26 ม.ค.66) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานอาหารคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยมีนายสุทรรศน์ สิทธิศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนำทีมคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม ให้ความรู้ คำแนะนำ แก่ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร  งานโภชนาการ และร้านค้า ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • รพ.มน.จัดโครงการตรวจร่างกายผู้ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 1 Portfolio ปี 2566

  รพ.มน.จัดโครงการตรวจร่างกายผู้ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 1 Portfolio ปี 2566

  (ดู 53 ครั้ง)

 • คุณสุภัทร์กัญญา ห่อนันท์สุวรรณ บริจาคเงิน 15,000 บาท ให้ รพ.มน.

  คุณสุภัทร์กัญญา ห่อนันท์สุวรรณ บริจาคเงิน 15,000 บาท ให้ รพ.มน.

  (ดู 29 ครั้ง)

 • การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านฯ สาขากุมารเวชศาสตร์

  การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านฯ สาขากุมารเวชศาสตร์

  (ดู 67 ครั้ง)

 • พิธีทำบุญคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ครบรอบ 12 ปี

  พิธีทำบุญคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ครบรอบ 12 ปี

  (ดู 78 ครั้ง)

 • ประเมินมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

  ประเมินมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

  (ดู 117 ครั้ง)

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐาน Clean Food Good Taste

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐาน Clean Food Good Taste

  (ดู 147 ครั้ง)

แพทยศาสตรศึกษา

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

(ดู 370 ครั้ง)

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบผลการสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

http://medednu.somee.com/MEQ_2565-1  หรือ  http://medednu2.somee.com/MEQ_2565-1

การยื่นคำร้องและการขออุทธรณ์ผลการสอบ

    ผู้เข้าสอบที่ต้องการยื่นคำร้องและอุทธรณ์ผลการสอบ สามารถยื่นคำร้องตามแบบฟอร์ม เพื่อขอตรวจสอบผลคะแนนหรือการขออุทธรณ์ผลการสอบได้ ภายใน 3 วันทำการหลังประกาศผลการสอบ โดยให้ยื่นคำร้องด้วยการส่งแบบฟอร์มมาทางอีเมล mednuexam@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ ผ่านธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว

ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ ผ่านธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว

(ดู 595 ครั้ง)

ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ ผ่านธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว

 •     ทั้ง CEPT และ NU Writing
 •     ทั้งในส่วนของนิสิต บุคลากร บุคคลทั่วไป
ส่ง E-Mail ยืนยันเพื่อยืนยัน วันที่ และ เวลาสอบ พร้อมทั้งแจ้ง ชื่อ และ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้มาที่ diald@nu.ac.th อีกครั้ง
เนื่องจากกองฯ ได้รับผลกระทบบางส่วนจากการขัดข้องของ Sever หลักของมหาวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้
* ระยะเวลาชำระเงิน วันที่ 11-15 ม.ค. 2566 ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตามปกติ *
** ผู้สอบที่ชำระเงิน และ ยืนยันวันสอบ เรียบร้อยแล้ว จะสามารถเข้าสอบได้ตามปกติ ตามวันและเวลาที่ได้แจ้งไว้ **
*** สำหรับนิสิต ที่ใช้สิทธิ์การสอบฟรี ขอให้ติดตามประกาศที่หน้า Facebook นี้อีกครั้ง สำหรับการยืนยันการลงทะเบียนสอบ สำหรับรอบเดือนมกราคม 2566 นี้ ***
 

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

(ดู 696 ครั้ง)

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2566

ลิงก์สำหรับสมัครสอบ : https://forms.gle/wCvV9y9goyv3Jgj38

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

 • ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

  ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

  (ดู 370 ครั้ง)

 • ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ ผ่านธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว

  ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ ผ่านธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว

  (ดู 595 ครั้ง)

 • การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

  การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

  (ดู 696 ครั้ง)

งานวิจัย

กิจกรรมนิสิต

คุณเพชราพร พงศะบุตร มอบเงินบริจาค “กองทุนเพชรา วิริยะ” สมทบทุนการศึกษานิสิตแพทย์ เงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนิสิต

คุณเพชราพร พงศะบุตร มอบเงินบริจาค “กองทุนเพชรา วิริยะ” สมทบทุนการศึกษานิสิตแพทย์ เงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนิสิต

(ดู 11 ครั้ง)

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 คุณเพชราพร พงศะบุตร (ภรรยา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุภรณ์  พงศะบุตร) มอบเงินบริจาคเพื่อจัดตั้ง “กองทุนเพชรา วิริยะ” สมทบทุนการศึกษานิสิตแพทย์ เงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนิสิต จำนวน 150,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ในพิธีทำบุญภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 และร่วมทำบุญน้อมระลึกถึง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุภรณ์  พงศะบุตร อดีตหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา และ อดีตรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิธีทำบุญครบรอบ 9 ปี การเสียชีวิตของ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุภรณ์  พงศะบุตร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุลินทร  สำราญ รองคณบดีฝ่ายการคลัง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หากท่านผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการมอบทุนการศึกษา สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 7847 ในวันและเวลาราชการ

โครงการนิสิตแพทย์อาสาพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดหอกลอง จังหวัดพิษณุโลก

โครงการนิสิตแพทย์อาสาพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดหอกลอง จังหวัดพิษณุโลก

(ดู 25 ครั้ง)

ชมรมอาสาพัฒนา สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการนิสิตแพทย์อาสาพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนวัดหอกลอง ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและให้บริการตรวจสุขภาพ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและให้สุขศึกษาสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น อาทิ การดูแลสุขอนามัยเบื้องต้น (ล้างมือ และแปรงฟัน) โภชนาการและการดูแลสุขอนามัย ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ให้ความรู้เรื่องโรคโควิด 19 การรณรงค์ฉีดวัคซีน และกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพร่วมกับการคัดกรองโรคเบาหวานสำหรับประชาชนทั่วไป (อายุ 15 ปีขึ้นไป) อาทิ บริการเจาะน้ำตาลเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน บริการตรวจสุขภาพทั่วไปโดยทีมแพทย์และนิสิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีอาจารย์แพทย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ เข้าร่วมจำนวน 119 คน

จากนั้นยังได้ร่วมกันพัฒนาสถานที่โรงเรียนวัดหอกลอง โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่ สร้างและปรับปรุงสนามเด็กเล่นตามหลัก BBL (Brain-Based Learning) ทำความสะอาดและปรับปรุงห้องสมุด ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดห้องเรียน ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ซึ่งการจัดโครงการนี้จะเป็นการปลูกฝังให้นิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะ รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง บุคคลากรและอาจารย์แพทย์

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

(ดู 29 ครั้ง)

วันที่ 20 มกราคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2566 เรื่อง Uneasy Situation For General Physician เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (วันที่ 18 มกราคม 2566) และจัดให้มีพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 โดยในพิธีเปิดโครงการฯ เวลา 8.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้มอบโล่เกียรติยศรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่นฯ ให้แก่ศิษย์เก่าแพทย์จำนวน 3 ท่าน ตามคุณลักษณะของแพทย์ที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์แพทย์พระนเรศวร 7 ดาว (The seven-star doctor) เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและเป็นกำลังใจให้แก่ศิษย์เก่าแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นิสิตแพทย์ในปัจจุบัน

รายชื่อผู้เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 ดังนี้

1นายแพทย์ศุภสิทธิ์ สุขี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

2.นายแพทย์อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา
นายแพทย์ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่

3.นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่


อัตลักษณ์แพทย์พระนเรศวร 7 ดาว (The seven-star doctor) ได้แก่

 1. Communicator : เป็นผู้สื่อสารเชิงวิชาชีพ
 2. Humanistic Doctor : เป็นแพทย์ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์
 3. Information Technology Integrator : เป็นผู้บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. Leader : เป็นผู้นำ
 5. Lifelong Learner : เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
 6. Medical Care Provider : เป็นผู้ให้บริบาลทางการแพทย์
 7. Decision maker : เป็นผู้ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

 

ประวัติโดยสังเขปของเก่าแพทย์ดีเด่นฯ ผลงานเด่น และรางวัลที่ได้รับ

1. นายแพทย์ศุภสิทธิ์ สุขี
- ศิษย์เก่าแพทย์พระนเรศวร รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2546
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
- ได้รับอนุมัติ เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสุขภาพจิตชุมชน) และ (แขนงสาธารณสุขศาสตร์)
- เป็นผู้นำในกิจกรรมต่างๆ เช่น
- การออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
- กิจกรรมโครงการคุณธรรมนำบริการ
- โครงการเดิน วิ่ง ปั่น สานฝัน จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์
- คลินิกเลิกบุหรี่งานแพทย์แผนไทย
- โครงการเครือข่ายดาวกระจายไร้ควัน
- รางวัลผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น พ.ศ.2564
- รางวัลแพทย์ต้นแบบโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี พ.ศ.2565

2. นายแพทย์อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา
- ศิษย์เก่าแพทย์พระนเรศวร รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2548
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่
- ได้รับวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสาธารณสุขศาสตร์)
- เป็นวิทยากรผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและขั้นสูงสำหรับแพทย์และพยาบาล
- วิทยากรผู้สอนการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
- อาจารย์พิเศษในหลักสูตรๆ
- เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลและมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ มากมาย
- รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2556
- รางวัลอาจารย์ในดวงใจ “สอนดีนิสิตเข้าใจ” คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2556
- รางวัลบุคลากรที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560
- รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติผู้มีจิตอาสา เสียสละอุทิศตนและคุณูปการต่องานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2564

3. นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม
- ศิษย์เก่าแพทย์พระนเรศวร รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2548
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
- ศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตรแพทย์ระบาดวิทยาภาคสนาม (International Field Epidemiology Training Program) กรมควบคุมโรค US-CDC
- ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากล่องภารกิจด้านระบาดวิทยา ภายใต้การบัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินในการรับมือกับโรคโควิด 19 ตั้งแต่ปี 2563 และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ด้านระบาดวิทยา
- รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563
- รางวัลเกียรติคุณสุชาติ เจตนเสน สาขา นักระบาดวิทยาดีเด่น ปี พ.ศ. 2565

 • คุณเพชราพร พงศะบุตร มอบเงินบริจาค “กองทุนเพชรา วิริยะ” สมทบทุนการศึกษานิสิตแพทย์ เงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนิสิต

  คุณเพชราพร พงศะบุตร มอบเงินบริจาค “กองทุนเพชรา วิริยะ” สมทบทุนการศึกษานิสิตแพทย์ เงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนิสิต

  (ดู 11 ครั้ง)

 • โครงการนิสิตแพทย์อาสาพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดหอกลอง จังหวัดพิษณุโลก

  โครงการนิสิตแพทย์อาสาพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดหอกลอง จังหวัดพิษณุโลก

  (ดู 25 ครั้ง)

 • พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

  พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

  (ดู 29 ครั้ง)

บริการประชาชน บุคลากร นิสิต

สารจากคณบดี

สารจากคณบดี

สารจากคณบดี

อ่านเพิ่มเติม

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

คลิก

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

คลิก

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร