คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 23
30 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลด้านการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือสมอง
รางวัลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
รางวัลโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (Silver) ปี 2566
วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พันธกิจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

จิตอาสา

จิตอาสา

ร้อยเรื่องราว ชาวคณะแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. เพื่อประชาชน

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. เพื่อประชาชน

(ดู 1,753 ครั้ง)

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่

ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทย์ ม.นเรศวร

จัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. เพื่อประชาชน

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566

(ดู 290 ครั้ง)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์

เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ รพ.มน.ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจัดบริการอาชีวอนามัย สำหรับสถานพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน (กรณีดำเนินการเฉพาะบุคลากรในสถานพยาบาล) ระดับดีมาก โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีกับ รพ.มน.ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจัดบริการอาชีวอนามัย สำหรับสถานพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน (กรณีดำเนินการเฉพาะบุคลากรในสถานพยาบาล) ระดับดีมาก โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

(ดู 501 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับ รพ.มน.ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจัดบริการอาชีวอนามัย

สำหรับสถานพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน (กรณีดำเนินการเฉพาะบุคลากรในสถานพยาบาล)

ระดับดีมาก

โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 

ขอแสดงความยินดีกับ คณะแพทย์ ม.นเรศวร คว้ารางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ คณะแพทย์ ม.นเรศวร คว้ารางวัล "นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพยอดเยี่ยม" จากผลงาน นวัตกรรม "กราฟพยากรณ์ดวงสุขภาพ ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม" โดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

(ดู 515 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับ

คณะแพทย์ ม.นเรศวร คว้ารางวัล

"นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพยอดเยี่ยม"

จากผลงาน นวัตกรรม "กราฟพยากรณ์ดวงสุขภาพ ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม"

โดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กด Like นพ.ณัฐพงศ์ แสงปัดสา พญ.ฐิตารีย์ ศิริใจชิงกุล บุคลากร เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทั่วไป2 หอผู้ป่วยศัลยกรรม2 และ นักกิจกรรมบำบัด

กด Like นพ.ณัฐพงศ์ แสงปัดสา พญ.ฐิตารีย์ ศิริใจชิงกุล บุคลากร เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทั่วไป2 หอผู้ป่วยศัลยกรรม2 และ นักกิจกรรมบำบัด

(ดู 502 ครั้ง)

กด Like  นพ.ณัฐพงศ์ แสงปัดสา  พญ.ฐิตารีย์ ศิริใจชิงกุล

บุคลากร เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทั่วไป2

หอผู้ป่วยศัลยกรรม2 และ นักกิจกรรมบำบัด

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปี 1 ประจำปี 2567

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปี 1 ประจำปี 2567

(ดู 1,104 ครั้ง)

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปี 1 ประจำปี 2567

 • ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. เพื่อประชาชน

  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. เพื่อประชาชน

  (ดู 1,753 ครั้ง)

 • ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566

  ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566

  (ดู 290 ครั้ง)

 • ขอแสดงความยินดีกับ รพ.มน.ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจัดบริการอาชีวอนามัย สำหรับสถานพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน (กรณีดำเนินการเฉพาะบุคลากรในสถานพยาบาล) ระดับดีมาก โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

  ขอแสดงความยินดีกับ รพ.มน.ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจัดบริการอาชีวอนามัย สำหรับสถานพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน (กรณีดำเนินการเฉพาะบุคลากรในสถานพยาบาล) ระดับดีมาก โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

  (ดู 501 ครั้ง)

 • ขอแสดงความยินดีกับ คณะแพทย์ ม.นเรศวร คว้ารางวัล

  ขอแสดงความยินดีกับ คณะแพทย์ ม.นเรศวร คว้ารางวัล "นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพยอดเยี่ยม" จากผลงาน นวัตกรรม "กราฟพยากรณ์ดวงสุขภาพ ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม" โดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  (ดู 515 ครั้ง)

 • กด Like นพ.ณัฐพงศ์ แสงปัดสา พญ.ฐิตารีย์ ศิริใจชิงกุล บุคลากร เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทั่วไป2 หอผู้ป่วยศัลยกรรม2 และ นักกิจกรรมบำบัด

  กด Like นพ.ณัฐพงศ์ แสงปัดสา พญ.ฐิตารีย์ ศิริใจชิงกุล บุคลากร เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทั่วไป2 หอผู้ป่วยศัลยกรรม2 และ นักกิจกรรมบำบัด

  (ดู 502 ครั้ง)

 • รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปี 1 ประจำปี 2567

  รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปี 1 ประจำปี 2567

  (ดู 1,104 ครั้ง)

ข่าวสาร

พิธีมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

พิธีมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

(ดู 213 ครั้ง)

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567  รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 ณ หอประชุมมหาราช อาคารอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 จำนวน 11 ท่าน ใน 4 ประเภท ได้แก่

ประเภทนักบริหารภาครัฐ

 1. พระราชรัตนสุธี, รศ.ดร. (ขวัญรัก มหาวายาโม ป.ธ.๙) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกและผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 2. ดร.นฤภพ ขันทับไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
 3. ดร.นงลักษณ์ บุญเยีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
 4. นางเกตุ สินเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
 5. รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทนักวิชาการ

 1. ศ.ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 2. ดร.รัฐศาสตร์ จั่นเจริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการ กรมศิลปากร

ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม 

 1. นายภัทรนนท์ สุทธิเพียงคะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนการุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
 2. นายแพทย์ศุภสิทธิ์ สุขี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 3. นายแพทย์อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทนักบริหารภาคเอกชน  

     11.นายอุทัย สื่อกระแสร์ ปัจจุบัน เจ้าของ-ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่(ติดภารกิจ)

          มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดให้มีงานมอบของที่ระลึกและงานเลี้ยงต้อนรับศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

         ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 อาคารอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

ภาพ:งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

           

   

งานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดี แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2566

งานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดี แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2566

(ดู 213 ครั้ง)

       เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2566  ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาฟิสิกส์ทฤษฎี และ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีและมอบหนังสือที่ระลึกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2566  จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี  มอบของที่ระลึก  

      ในการนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอบชุดครุยและของที่ระลึก แด่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร (ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)   และมอบของที่ระลึก แด่ รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี) จากนั้นคณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆมอบของที่ระลึกแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  และร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ บรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดี  ณ โรงแรมภัทธารา รีสอร์ท แอน สปา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 216 ครั้ง)

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมมหาราช อาคารองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

     ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ราย ได้แก่  รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาฟิสิกส์ทฤษฎี และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาเอก จำนวน 156 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 532 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 5,622 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,310 คน 

     การนี้มีบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  สำเร็จการศึกษา  175 คน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

 

 

ข่าว: งานประชาสัมพันธ์  คณะแพทยศาสตร์ 

ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์  คณะแพทยศาสตร์  ,งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 23 รับมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 23 รับมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

(ดู 520 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 23  ประจำปีการศึกษา2565   และ ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตแพทย์ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 175 คน  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์

 

      ภายในงานมีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ พิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร  พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทโดย ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์     พญ.วรรณา  อาจองค์  รก.ในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก   ผศ.นพ.รวิสุต  เดียวอิศเรศ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตบรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความน่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง

โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย (Workshop) หัวข้อ Advanced survival analysis

โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย (Workshop) หัวข้อ Advanced survival analysis

(ดู 1,213 ครั้ง)

      เมื่อวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 น .นายแพทย์ธานินทร์ ฉัตราภิบาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย (Workshop) หัวข้อ Advanced survival analysis    และ  รศ.นพ.อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย มอบของที่ระลึกให้แก่ วิทยากร   ศ.ดร.นพ. ชยันตร์ธร  ปทุมานนท์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ นพ.ศุภชัย  ลวณะสกล     จากนั้น  ศ.ดร.นพ. ชยันตร์ธร  ปทุมานนท์  ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการและทีมงาน พร้อมทั้งขอบคุณและชื่นชมทีมงาน ผู้จัดโครงการ  ที่ตั้งใจและทุ่มเทในการทำงานเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 1ปี ที่ผ่านมา  ณ ห้อง CC2-416 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

      การจัดโครงการในครั้งนี้จัด ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ. ชยันตร์ธร  ปทุมานนท์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ นพ.ศุภชัย  ลวณะสกล  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้ง 2 รูปแบบ คือรูปแบบ onsite และรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 67  ท่าน  บุคคลภายนอก 40 ท่าน บุคคลภายใน 27  ท่าน    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ เรียนรู้ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางคลินิก ให้มีกระบวนการและขั้นตอนตามมาตรฐานสากล และนำไปใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ เพื่อพัฒนางานวิจัยของอาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ โดยสามารถสร้างงานวิจัยได้ด้วยตนเองและสามารถใช้งานได้ทั้งในด้านเวชปฏิบัติ

โครงการอรมเชิงปฏิบัติการและฟื้นฟูวิชาการ “การดูแลบาดแผล (Wound Management) ครั้งที่ 3”

โครงการอรมเชิงปฏิบัติการและฟื้นฟูวิชาการ “การดูแลบาดแผล (Wound Management) ครั้งที่ 3”

(ดู 329 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการอรมเชิงปฏิบัติการและฟื้นฟูวิชาการ “การดูแลบาดแผล (Wound Management) ครั้งที่ 3” โดยมี ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์  อ.พญ.ขวัญชนก อังศุภโชติ แสงพวง  อ.พญ.ทิพากร กีรติไพบูลย์  ร่วมด้วย อ.นพ.ภาณุวัฒน์  เชื้อหมอ ศัลยแพทย์หลอดเลือด และทีมพยาบาลแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย  ได้แก่ พว.รัชนีวรรณ แก้วทอง พว.ฉวีวรรณ สุดแสงและ พว.พิมพิศ ทัดทาอามาตย์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรวมกว่า 100 ท่าน ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นของแพทย์ พยาบาล แพทย์ประจำบ้านและนิสิตแพทย์ ในการดูแลรักษาบาดแผล และการเลือกใช้วัสดุปิดแผลทั้งในบาดแผลจากอุบัติเหตุ แผลเรื้อรัง แผลกดทับและแผลผ่าตัด พัฒนาการดูแลแผลให้ทันสมัยและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งยังมีการฝึกทำแผลโดยใช้วัสดุปิดแผลชนิดใหม่ การทำแผลแบบสูญากาส และการสวมถุงน่องในบาดแผลที่เกิดจากเส้นเลือดดำขอดอีกด้วย โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากบริษัท มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • พิธีมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

  พิธีมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

  (ดู 213 ครั้ง)

 • งานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดี แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2566

  งานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดี แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2566

  (ดู 213 ครั้ง)

 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร

  (ดู 216 ครั้ง)

 • บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 23 รับมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

  บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 23 รับมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

  (ดู 520 ครั้ง)

 • โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย (Workshop) หัวข้อ Advanced survival analysis

  โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย (Workshop) หัวข้อ Advanced survival analysis

  (ดู 1,213 ครั้ง)

 • โครงการอรมเชิงปฏิบัติการและฟื้นฟูวิชาการ “การดูแลบาดแผล (Wound Management) ครั้งที่ 3”

  โครงการอรมเชิงปฏิบัติการและฟื้นฟูวิชาการ “การดูแลบาดแผล (Wound Management) ครั้งที่ 3”

  (ดู 329 ครั้ง)

แพทยศาสตรศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566)

(ดู 47 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566) เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้และส่งเสริม formative assessment ตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สอบวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์

ผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 เวลา 08.10 น. - 08.30 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

(ดู 167 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

สอบวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง CC2-801 (พื้นราบ) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

http://medednu.somee.com/CE3_MEQ_2566-2-name  หรือ  http://medednu2.somee.com/CE3_MEQ_2566-2-name

ผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ ห้องเรียน CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 เวลา 07.30 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

(ดู 150 ครั้ง)

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบผลการสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

http://medednu.somee.com/OSCE_2566-2  หรือ  http://medednu2.somee.com/OSCE_2566-2

การยื่นคำร้องและการขออุทธรณ์ผลการสอบ
ผู้เข้าสอบที่ต้องการยื่นคำร้องและอุทธรณ์ผลการสอบ สามารถยื่นคำร้องตามแบบฟอร์ม เพื่อขอตรวจสอบผลคะแนนหรือการขออุทธรณ์ผลการสอบได้ ภายใน 3 วันทำการหลังประกาศผลการสอบ โดยให้ยื่นคำร้องด้วยการส่งแบบฟอร์มมาทางอีเมล mednuexam@gmail.com
mednuexam@nu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566)

  (ดู 47 ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

  (ดู 167 ครั้ง)

 • ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

  ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

  (ดู 150 ครั้ง)

งานวิจัย

กิจกรรมนิสิต

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)

(ดู 8,134 ครั้ง)

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)
ปรึกษาได้ทุกปัญหา
การเงิน การศึกษา สุขภาพกายและใจ เรื่องทั่วไป

ช่องทางติดต่อ
Line ID :  mscmednu
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  06 4069 3955
โทรศัพท์ภายใน :  0 5596 7848
ติดต่อโดยตรง :  พี่ปูเป้ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต

สายด่วนช่วยเหลือนิสิตแพทย์
แจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะ หรือปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข
ของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
website :  http://www.med.nu.ac.th

โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านดินทอง จังหวัดพิษณุโลก

โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านดินทอง จังหวัดพิษณุโลก

(ดู 196 ครั้ง)

ชมรมอาสาพัฒนา สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อชุมชน ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านดินทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงต์เพื่อพัฒนาพื้นที่ อาคารเรียน และพื้นที่สนามเด็กเล่น เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านดินทอง และให้ความรู้สุขอนามัยและสร้างเสริมสุขภาพเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ เข้าร่วม จำนวน 94 คน

การจัดกิจกรรมออกเป็นทั้งหมด 7 ฝ่าย คือ ฝ่ายทาสี ฝ่ายทำบอร์ดพัฒนาการ ฝ่ายตรวจคัดกรองสุขภาพฟันเด็ก ฝ่ายถ่ายรูป ฝ่ายกิจกรรมฐานกับน้อง ๆ ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายทำความสะอาดโรงเรียน และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้กับชาวค่ายได้เข้าร่วม คือ กิจกรรมโปรโมทโรงเรียนบ้านดินทอง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่โรงเรียนในอนาคตอีกด้วย โดยโครงการที่จัดขึ้นนี้เป็นการปลูกฝังให้นิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการสร้างจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ในด้านจิตสาธารณะ รวมถึงสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2566

(ดู 790 ครั้ง)

          วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นายแพทย์ไพสิฐ โกสุม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ให้การต้อนรับคณะผู้มอบทุน จากมูลนิธิมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา นำโดย ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิฯ รวมถึงผู้มอบทุน ณ ห้องประชุม CC2-414 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการรับมอบทุนการศึกษาจำนวน 9 ทุน ทุนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 540,000 บาท ซึ่งทุนดังกล่าว จะเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยมีรายชื่อผู้มอบทุนและนิสิตผู้รับมอบทุน ดังนี้

1. คุณศิริพร ลีปรีชานนท์
มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์สรวิศ ศรีธเนศรสกุล  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5

2. นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช
(ผู้มอบทุนการศึกษาในนาม โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือ Principal Healthcare)
มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์ธีรญา จันทะโก  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4

3. ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย และคณะจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
(ผู้มอบทุนการศึกษาในนาม คุณบุญเรือง ศรีสอ้าน)
มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์ภัสนันท์ ธนาณิศสุรางค์  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3

4. ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย และคณะจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
(ผู้มอบทุนการศึกษาในนาม คุณนพพร บวรรัตนารักษ์)
มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์พงศภัค เลิศศักดิ์พณิชย์  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2

5. ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย และคณะจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
(ผู้มอบทุนการศึกษาในนาม ทพญ.วรนันท์ ทวีแสงพานิชย์)
มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์มนชนก จิวยิ้น  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2

6. ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย และคณะจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
(ผู้มอบทุนการศึกษาในนาม คุณปวีณา วิริยประไพกิจ)
มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์นฤนาท แก้วมณี  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2ST

7. ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย และคณะจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
(ผู้มอบทุนการศึกษาในนาม คุณกิตติรัตน์ เมฆมณี)
มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์ฤทธิชัย สามะหาดไทย  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6ST

8. ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย และคณะจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
(ผู้มอบทุนการศึกษาในนาม ดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ)
มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์วีรวัฒน์ เกษสาคร  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5

9. ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย และคณะจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
(ผู้มอบทุนการศึกษาในนาม พ.ต.ท.หญิง ดร.กุสุมา วสุวานิช)
มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์กฤชมล สมรักษ์  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ST

           โดยนิสิตแพทย์ผู้รับทุนได้พูดคุยและแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อผู้มอบทุน และตั้งปณิธานว่าจะตั้งใจเรียน เป็นคนดี และเป็นแพทย์ที่ดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปในอนาคต ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตเมตตา มา ณ โอกาสนี้ และหากท่านใดประสงค์จะมอบทุนให้แก่นิสิตแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)

  ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)

  (ดู 8,134 ครั้ง)

 • โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านดินทอง จังหวัดพิษณุโลก

  โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านดินทอง จังหวัดพิษณุโลก

  (ดู 196 ครั้ง)

 • พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2566

  พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2566

  (ดู 790 ครั้ง)

บริการประชาชน บุคลากร นิสิต

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

คลิก

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

คลิก

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร