ประกาศทั่วไป

ประจำปี 2566 (รวม 5 ข่าว)
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร จำนวน 1 ล็อค (ดู 156 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการจัดสรรพื้นที่เช่ารายวัน (ดู 1,355 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหาร จำนวน 1 ล็อค (ดู 899 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องผลการคัดเลือกการจัดซิ้อกรมธรรม์ประกันภัยประจำปี 2566 (ดู 825 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยประจำปี 2566 (ดู 1,013 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 12 เมษายน 2566

ประจำปี 2565 (รวม 4 ข่าว)
 
ประจำปี 2564 (รวม 5 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 6 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 2 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 2 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 4 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 5 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 9 ข่าว)
 
ประจำปี 2557 (รวม 3 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร