แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปี 2565 (รวม 18 ข่าว)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ห้องเรียนแบบจัดกลุ่ม 40 ที่นั่ง จำนวน 5 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 12 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 13 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 4 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 5 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ชุดเฝ้าติดตามสัญญาณชีพส่วนกลาง (Central Monitor) พร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียง (Bedside Monitor) จำนวน 8 เครื่อง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 3 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เครื่องอัลต้ราโซนิค จำนวน 1 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 9 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติพร้อมชุดควบคุมความชื้นภายในตู้ จำนวน 2 ตู้ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 2 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตู้อบเด็กพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดและชั่งน้ำหนักทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตหนัก จำนวน 1 ตู้ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 2 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 6 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 4 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เครื่องตรวจวิเคราะห์และรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 3 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 4 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 5 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตร จำนวน 10 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 3 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 5 เมษายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ – 86 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 23 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 5 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เครื่องตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพปริมาณรังสีประจำวัน จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 5 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 2 มีนาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 14 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin ๖๐ mg/๐.๖ ml injection จำนวน ๑๔,๔๘๐ ไซริงค์ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 31 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565

ประจำปี 2564 (รวม 48 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร