ประกาศคณะแพทยศาสตร์

ประจำปี 2565 (รวม 1 ข่าว)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ปี 2565 (รอบ 1) (ดู 967 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ประจำปี 2564 (รวม 3 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 4 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 1 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 1 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 1 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 7 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 11 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร