ยา

ประจำปี 2566 (รวม 13 ข่าว)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 431 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sitagliptin 100 mg tablet จำนวน 137,200 เม็ด ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 1,284 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Albumin 20% injection (50 ml) จำนวน 6,160 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 1,183 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nilotinib 200 mg capsule จำนวน 80 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 1,212 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Factor VIIa 1 mg injection จำนวน 150 ไวเอิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 1,072 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Glucosamine 750 mg + Chondroitin 600 mg powder จำนวน 218,700 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 390 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Dapagliflozin 10 mg tablet จำนวน 1,600 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 1,227 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Escitalopram 20 mg tablet จำนวน 75,600 เม็ด ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 1,179 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Aflibercept 40 mg/ml injection จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 1,196 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Empagliflozin 10 mg tablet จำนวน 1,600 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 1,326 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cilostazol SR 100 mg capsule จำนวน 3,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 1,104 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Macitentan 10 mg tablet จำนวน 40 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 1,492 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 17 มกราคม 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluticasone furoate 27.5mcg/ dose nasal spray (120 sprays) จำนวน 12,00 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 607 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 10 มกราคม 2566

ประจำปี 2565 (รวม 1903 ข่าว)