สมัครงาน

ประจำปี 2566 (รวม 69 ข่าว)
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง แพทย์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (ดู 194 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 14/2566 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 5 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 9 อัตรา (ดู 573 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 12/2566 ตำแหน่ง เภสัชกร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายเภสัชกรรม จำนวน 6 อัตรา (ดู 950 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 13/2566 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานชันสูตรโรคติดเชื้อ (ดู 655 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 10/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัฒนานวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ (ดู 460 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง แพทย์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (ดู 788 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 2/2566รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 2/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 458 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 10/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัฒนานวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ (ดู 468 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 11/2566 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดและกายอุปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 444 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 9/2566 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่ง ผุ้ปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (ดู 522 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 8/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ (ดู 434 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 26 กันยายน 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 5/2566 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 422 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 26 กันยายน 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 8/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ (ดู 557 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 20 กันยายน 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 2/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 636 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 10/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัฒนานวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ (ดู 667 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 11/2566 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดและกายอุปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 528 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 8/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ (ดู 635 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 8/2566 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 477 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 9/2566 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา (ดู 603 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 8/2566 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ (ดู 558 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 2/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 618 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 5/2566 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 600 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 10/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,950 บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัฒนานวัตกรรม (ดู 1,377 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 8/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (ดู 638 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 473 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 26 กรกฏาคม 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 11/2566 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดและกายอุปกรณ์ (ดู 595 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 26 กรกฏาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตราครั้งที่ 5/2566 (ดู 523 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 26 กรกฏาคม 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 9/2566 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (ดู 2,353 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฏาคม 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 8/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตราและ ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 5 อัตรา (ดู 1,364 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กรกฏาคม 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 28/2565 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 50 อัตรา และ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล (ดู 665 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 31 มกราคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ (ดู 524 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 12 กรกฏาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 5/2566 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตราและ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ดู 917 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 7 กรกฏาคม 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 6/2566 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเวชภัณฑ์ยา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเวชภัณฑ์ยา และตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริการและบริบาลผู้ป่วยนอก (ดู 587 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1/2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ดู 742 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 6/2566 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ดู 639 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 6/2566 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ดู 1,743 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 5/2566 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ดู 4,313 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 3/2566 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 728 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2566 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดและกายอุปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 640 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 3/2566 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 5 อัตรา (ดู 798 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2566 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา (ดู 765 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2566 (ดู 686 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เพือปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัฒนานวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ (ดู 874 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 12 เมษายน 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดและกายอุปกรณ์ (ดู 912 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 12 เมษายน 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2566 (ดู 1,043 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2566

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเครื่องมือแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 1,237 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง พยาบาล เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายการพยาบาล (ดู 1,031 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ (ดู 914 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2566 (ดู 2,811 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เืพ่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเครื่องมือแพทย์ (ดู 720 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2566 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ (ดู 591 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 29/2565 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานธนาคารเลือด และตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานห้องปฏิบัติการกลาง (ดู 1,177 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเครื่องมือแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 812 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 29/2565 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานธนาคารเลือด และงานห้องปฏิบัติการกลาง (ดู 856 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 29/2565 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 736 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 8/2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 688 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 29/2565 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานห้องปฏิบัติการกลาง คณะแพทยศาสตร์ (ดู 711 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2566 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ (ดู 757 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

รายชื่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) แลพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ (ดู 560 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 8/2565 แหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ (ดู 690 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 28/2565 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 50 อัตรา และ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล (ดู 599 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 25 มกราคม 2566

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ งานเครื่องมือแพทย์ (ดู 515 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 24 มกราคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 29/2565 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานธนาคารเลือดและตำแหน่ง พนักงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานโภชนาการ (ดู 737 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 29/2565 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานห้องปฏิบัติการกลาง (ดู 787 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 26/2565 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ (ดู 491 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 28/2565 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ (ดู 485 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 28/2565 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 653 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 8/2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 693 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 4 มกราคม 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 6 อัตรา และตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (ดู 741 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 4 มกราคม 2566

ประจำปี 2565 (รวม 163 ข่าว)
 
ประจำปี 2564 (รวม 146 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 144 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 210 ข่าว)