งานจ้างเหมา

ประจำปี 2565 (รวม 2 ข่าว)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ Multi Slice จำนวน 1 งาน (ดู 7 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดจ้างบำรุงรักษากล้องส่องตรวจพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 45 เครื่อง จำนวน 1 งาน (ดู 7 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565

ประจำปี 2564 (รวม 21 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 9 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 24 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 38 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 44 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 34 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร