สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปี 2565 (รวม 14 ข่าว)
 
งานพัสดุ : รายงาน สขร. มิถุนายน 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) (ดู 17 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565

งานพัสดุ : รายงาน สขร. พฤษภาคม 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) (ดู 17 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เดือนเมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู 1 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2565

งานพัสดุ : รายงาน สขร. เมษายน 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) (ดู 26 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู 1 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565

งานพัสดุ : รายงาน สขร. มีนาคม 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) (ดู 17 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู 4 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565

งานพัสดุ : รายงาน สขร. กุมภาพันธ์ 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) (ดู 18 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565

งานพัสดุ : รายงาน สขร. มกราคม 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) (ดู 20 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู 38 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

งานพัสดุ : รายงาน สขร. ธันวาคม 2564 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) (ดู 13 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 1 มกราคม 2565

งานพัสดุ : รายงาน สขร. พฤศจิกายน 2564 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) (ดู 15 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 1 มกราคม 2565

งานพัสดุ : รายงาน สขร. ตุลาคม 2564 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) (ดู 13 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 1 มกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู 12 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 1 มกราคม 2565

ประจำปี 2564 (รวม 14 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร