วัสดุทั่วไป

ประจำปี 2565 (รวม 5 ข่าว)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ (ดู 219 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อน้ำมันเตา FO1 (600, 2%S) จำนวน 300,000 ลิตร (ดู 58 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อสารกัมมันตรังสี Ir-192 (อิริเดียม-192) สำหรับเครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูง จำนวน 3 เม็ด (ดู 367 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 กันยายน 2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 360,000 ลูกบาศก์เมตร (ดู 368 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ก๊าซทางการแพทย์) จำนวน 12 รายการ (ดู 372 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

ประจำปี 2564 (รวม 11 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 16 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 58 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 60 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 22 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 8 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 1 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร