ศูนย์ข้อมูล COVID-19 คณะแพทยศาสตร์

ประจำปี 2565 (รวม 8 ข่าว)
 
ข้อแนะนำ นิสิตและบุคลากร ม.นเรศวร ที่มีผล ATK เป็นบวก ติดเชื้อ COVID-19 เพื่อเข้าสู่การรักษา เริ่ม 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป (ดู 119 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565

ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอปิดให้บริการห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 25พ.ค.65-3มิ.ย.65 (ดู 54 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม งดรับผู้ป่วยรายใหม่และผู้ป่วยเดิมที่มาไม่ตรงนัด (ดู 92 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอปิดให้บริการห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู 377 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2565 (ดู 857 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 และ 4 สำหรับนิสิต และประชาชนทั่วไป (ดู 1,528 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565

ศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 และ เข็มที่ 4 สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 708 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565

ศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 และ เข็มที่ 4 สำหรับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 450 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565

ประจำปี 2564 (รวม 36 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 29 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 38 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 41 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 80 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 66 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 73 ข่าว)
 
ประจำปี 2557 (รวม 17 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร