ศูนย์ข้อมูล COVID-19 คณะแพทยศาสตร์

ประจำปี 2564 (รวม 35 ข่าว)
 
รพ.มน.ปรับแนวทางการให้บริการ3แนวทาง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 ที่มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ดู 451 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564

ประชาชนอายุ 60 ปี ขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน APP "พิดโลกพร้อม" และเลือกสนามฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ทางเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ไปยืนยัน การฉีดวัคซีนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ ให้มารับการฉีดวัคซีน วันที่ 11 สิงหาคม 2564 (ดู 662 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564

ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ในวันพุธที่6ต.ค.64 เลื่อนขึ้นมาเป็นวันจันทร์ที่30ส.ค.64 (ดู 520 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร "ผู้มีจิตอันเป็นกุศล มาช่วยกันต่อลมหายใจ ให้พี่น้องชาวไทยร่วมกัน " สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 (ดู 413 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2564

รพ.มน.ปรับแนวทางการให้บริการ3แนวทาง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 ที่มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 19 – 31 กรกฎาคม 2564 (ดู 497 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2564

จำนวนผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันที่ 15 กรกฎาคม 2564) (ดู 380 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2564

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรขอความร่วมมือการมาใช้บริการของทุกท่าน ณ "ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน" ทางโรงพยาบาลจะให้บริการ เฉพาะกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น (ดู 151 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กรกฏาคม 2564

จำนวนผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันที่ 14กรกฎาคม 2564) (ดู 103 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 กรกฏาคม 2564

ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีน AstraZeneca ในวันพุธที่6ต.ค.64 เลื่อนขึ้นมาเป็นวันจันทร์ที่30ส.ค.64 (ดู 88 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 กรกฏาคม 2564

จำนวนผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันที่ 12 กรกฎาคม 2564) (ดู 377 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 กรกฏาคม 2564

กำหนดการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ดู 118 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 11 กรกฏาคม 2564

การปรับการให้บริการผู้ป่วยนอก เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ดู 468 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการรับวัคซีน ของผู้ที่ได้รับการยืนยัน ลงทะเบียนการฉีดวัคซีน ผ่าน"หมอพร้อม" ในวันที่ 15 - 18 มิ.ย. 2564 ณ จุดบริการฉีดวัคซีน รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 834 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564

แนวทางการดำเนินงานฉีดวัคซีน ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 14-15 มิ.ย.64 (ดู 498 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564

แถลงการณ์ เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 729 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564

รพ.มน. เปิดให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 (ดู 1,490 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564

แจ้งปิดคลินิก Check Up ปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และการเลื่อนนัดตรวจคลินิกในเวลาราชการ (ดู 887 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564

แนวทางการให้บริการคนไข้ที่มีนัดผ่าตัด (ดู 606 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564

เพิ่มจุดตรวจโควิด-19 ด้วย รถเก็บตัวอย่าง ชีวนิรภัยพระราชทาน (Biosafety Mobile Unit) (ดู 629 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564

ขอเชิญร่วมบริจาคเลือด (ดู 660 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 21 เมษายน 2564

เพิ่มจุดตรวจโควิด-19 ด้วย รถเก็บตัวอย่าง ชีวนิรภัยพระราชทาน (Biosafety Mobile Unit) (ดู 690 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 เมษายน 2564

การกลับจากพื้นที่นอกเขตจังหวัดพิษณุโลก ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ (ดู 214 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2564

การปฏิบัติงานในที่บ้าน WORK FROM HOME (WFH) (ดู 209 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2564

แนวทางการให้บริการคนไข้ที่มีนัดผ่าตัด (ดู 114 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2564

แจ้งปิดคลินิก Check Up ปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และการเลื่อนนัดตรวจคลินิกในเวลาราชการ (ดู 152 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 เมษายน 2564

แนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิตในผู้ใหญ่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 (ดู 186 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 เมษายน 2564

แบบสำรวจข้อมูลการเดินทาง บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 97 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

การรับฟังผลการตรวจเชื้อCOVID-19 (สำหรับผู้เข้ารับการตรวจในวันที่13-14 เมษายน 2564 ณ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร) (ดู 90 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

รพ.มน.เพิ่มจุดตรวจโควิด-19 ด้วย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน (ดู 382 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับนิสิตแพทย์ (เพิ่มเติม) ฉบับที่2 (ดู 811 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

แนวปฏิบัติของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรค COVID-19 (ดู 403 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวรยืนยันยังไม่มีนิสิตหรือบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรติดเชื้อ COVID-19 (ดู 2,111 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564

แนวทางดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ของคณะแพทยศาสตร์ มน(เพิ่มเติมฉบับที่2) (ดู 2,235 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564

การจัดการเรียนการสอนและการขึ้นปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ดู 2,269 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 6 มกราคม 2564

แนวทางดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ของคณะแพทยศาสตร์ มน. (ดู 703 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564

ประจำปี 2563 (รวม 29 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 38 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 41 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 80 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 66 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 73 ข่าว)
 
ประจำปี 2557 (รวม 17 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร