ข่าวสาร

ประจำปี 2567 (รวม 38 ข่าว)
 
พิธีมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 (ดู 213 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

งานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดี แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู 212 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 216 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 23 รับมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ดู 520 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย (Workshop) หัวข้อ Advanced survival analysis (ดู 1,213 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการอรมเชิงปฏิบัติการและฟื้นฟูวิชาการ “การดูแลบาดแผล (Wound Management) ครั้งที่ 3” (ดู 329 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ (ดู 356 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

คณะแพทย์ มน. สัมภาษณ์ NBT North ช่วง “รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” ประเด็น "Stroke ภัยเงียบที่ต้องระวัง รักษาทันรอดอัมพาต" พร้อมเชิญชวนบริจาคเงิน และอุดหนุนของที่ระลึกเพื่อจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. (ดู 348 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเทียบเคียงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน โดยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล 6 สถานพยาบาล (ดู 370 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ร้านหลงคาเฟ่ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้กับ รพ. มน. (ดู 313 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

คณะแพทย์ มน. จัดโครงการ “โรคกล่องเสียง (Larynx) สัญจร ครั้งที่ 1” (ดู 377 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรม “สร้างความรอบรู้ สู้ภัยโรค NCDs” (ดู 415 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.มน. จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ประจำปี 2567” ภายใต้คำขวัญ "กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวด ไม่ล้ม" (ดู 652 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.มน.ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย ระดับดีมาก (ดู 628 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการตรวจร่างกายผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS 1) (ดู 627 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567

โครงการประชุมวิชาการพัฒนาความรู้ทางด้านศัลยศาสตร์ประจำปี 2567 หัวข้อ “Master Surgeon : Preventing and Managing Common Complications” (ดู 684 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2567 (ดู 782 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567

คณะแพทยศาสตร์ มน.รับการตรวจประเมินมาตรฐานอาหาร (Clean Food Good Taste) ตามมาตรฐานอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ดู 749 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 24 มกราคม 2567

คุณสุพรรณ โชติรัตน์ มอบเงินบริจาค ให้กับรพ.มน. เพื่อสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ จำนวน 20,000 บาท (ดู 617 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 24 มกราคม 2567

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 553 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 24 มกราคม 2567

โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย Diagnostic prediction research (ดู 708 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 24 มกราคม 2567

คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัล นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ "ยอดเยี่ยม" ราชวิทยาลัย อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (ดู 404 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 23 มกราคม 2567

วิ่ง เดิน ให้ ... เพื่อสังคมที่มีสุขภาพที่ดี งานวิ่งแสดงสัญลักษณ์ปิดงานมหกรรมสุภาพเพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี (ดู 364 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567

ความประทับใจวันสุดท้ายของงาน MED NU HEALTH Expo ในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการก่อตั้ง (ดู 325 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567

MED NU HEALTH Expo วันที่ 2 เพิ่มความสนุก ความรู้ และศิลปะเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี (ดู 456 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567

พิธีเปิด MED NU Health Expo 2024 “มหกรรมสุขภาพ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี” Health Festival : Creating a Healthier Society (ดู 502 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด ครบรอบ 100 ปี มอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท ให้ รพ. มน. (ดู 378 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องใน โอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 276 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567

ประชุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 972 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567

คณบดีคณะแพทย์เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “MED NU HEALTH EXPO 2024” (ดู 890 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567

ครอบครัววิโรจวานิช มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 100,000 บาท (ดู 925 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 9 มกราคม 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งมอบธงเจ้าภาพ กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 34 ให้กับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดู 991 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567

พิธีเปิดโครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 (The 33rd Syringe Games) (ดู 1,033 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567

รายการห้องนั่งเล่า NBT พิษณุโลก สัมภาษณ์ ประเด็น สังคมสุขภาพดี healthy society (ดู 925 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567

คุณจินตนา-คุณชัยยันต์ บูรณะชนอาภา และบุตรหลาน มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 100,000 บาท (ดู 622 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567

คุณชลอ – คุณบุญตา เมฆอรุณกมล มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 10,000 บาท (ดู 636 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดพิษณุโลก นิสิต บุคลากรทางการแพทย์ ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักกีฬาจากทั่วประเทศกว่า 5,000 คน ในงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 33 “33rd Syringe Games” ระหว่างวันที่ 5 - 7 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 860 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 3 มกราคม 2567

เตรียมพบกับ MED NU Health Expo 2024 “มหกรรมสุขภาพ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี” Health Festival : Creating a Healthier Society (ดู 743 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 2 มกราคม 2567

ประจำปี 2566 (รวม 185 ข่าว)
 
ประจำปี 2565 (รวม 182 ข่าว)
 
ประจำปี 2564 (รวม 164 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 283 ข่าว)