ข่าวสาร

ประจำปี 2565 (รวม 63 ข่าว)
 
รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่1 ประจำปี 2565 (รอบ3) (ดู 895 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปี 2565(รอบ2) (ดู 1,086 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 5 มกราคม 2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 และแสดงความยินดี (ดู 27 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565

ทีมงานรายการ Healthy Club ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ปเรื่อง “เติมเต็มกลีบดอกไม้ที่หายไป (ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในเด็ก เขตภาคเหนือตอนล่าง)” และ “โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ต่างกันอย่างไร ไขข้อข้องใจ พร้อมแนะนำข้อดี ข้อเสีย” (ดู 26 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565

ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ปเรื่อง “โรคอ้วนในเด็กยุค New Normal ภัยเงียบที่ต้องรีบแก้ไข” (ดู 13 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565

คณะแพทย์ มน. รับการตรวจประเมิน EdPEx 300 (ดู 81 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565

มูลนิธิ รพ. มน. มอบเหรียญพระพุทธชินราชทองคำพระราชทานประดิษฐานอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ให้แก่ คุณสุภาภรณ์ กิจพงศ์พันธ์ ผู้มีอุปการคุณ (ดู 79 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565

มูลนิธิ รพ. มน. มอบเหรียญพระพุทธชินราชทองคำพระราชทานประดิษฐานอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ให้แก่ นางเฉลียว ชื่นเกษร ผู้มีอุปการคุณ (ดู 66 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565

การประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2565 “Pediatric Emergency” (ดู 233 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565

โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง ธาราบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ (ดู 75 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565

โครงการบรรยายความรู้ เรื่อง "Digital Transformation" (ดู 192 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565

รพ.มน.ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่องออฟฟิศซินโดรม (ดู 260 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 (ดู 227 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565

คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 (ดู 151 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565

ทำบุญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 (ดู 249 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565

ขอเชิญ ฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Transformation วิทยากรโดย คุณวิชัย ทองแตง และคณะ (ดู 101 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565

การประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองและรับการตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify: SSCC) (ดู 275 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 (ดู 248 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเนตรญา วิโรจวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี 2564 (ดู 204 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565

ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ป เรื่อง “เสี่ยงตาบอดจากการทำงานหากไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกัน” โดยภาควิชาจักษุวิทยา (ดู 203 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565

ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ป เรื่อง “โรคอ้วนในเด็กยุค New Normal ภัยเงียบที่ต้องรีบแก้ไข” โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (ดู 206 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565

ชมรมองค์ขาวรันเนอร์มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 126 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง รู้ทัน ป้องกัน การแพ้กุ้ง-ปู (ดู 236 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565

ค่ายเบาหวานชนิดที่ 1 (ดู 315 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 534 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 (ดู 565 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565

พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ "ประกวดการจัดทำหนังสั้นเกี่ยวกับการบริจาคเลือด ประจำปี 2565" (ดู 785 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565

พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564 (ดู 916 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดู 581 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 “เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว” ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom (ดู 639 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “อาการไตอักเสบ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฟอกไต” (ดู 557 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565

การประชุม LOWER NORTH URO MIS ครั้งที่ 4 หัวข้อ “Hands-on surgical workshop for expertise in TUAEP” (ดู 636 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565

หารือแนวทางการดูแลฟื้นฟูผู้ใช้บริการจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จ.พิษณุโลก (ดู 685 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 (ดู 713 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565

โครงการอบรม การพัฒนาผู้ป่วยมาตรฐาน สำหรับการเรียนการสอนในห้อง Simulation Center (ดู 858 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ ในสถานการณ์ COVID 19 ต้องระวังตัวอย่างไร? (ดู 792 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทให้ รพ.มน. (ดู 856 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565

งานประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ปี 2565 คณะแพทย์ ม.นเรศวร (ดู 879 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 802 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 2 มีนาคม 2565

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง โควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนในเด็กไม่แสดงอาการ (ดู 816 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT มาตรการ การดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระบบ Home Isolation (ดู 732 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

อันตรายจากโรคภูมิแพ้และโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (ดู 721 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี (ดู 598 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน. (ดู 715 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

งดให้บริการแล้ว Premium Clinic ประสานเข้าระบบ CI&HI รพ.มน.ต่อไป (ดู 760 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

Premium Clinic รพ.มน.เปิดให้บริการรับนิสิตเข้าระบบ Home Isolation (ดู 722 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์จิตอาสา มน. มอบเงิน 2,400 บาท ให้ มูลนิธิรพ. มน. (ดู 821 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ป เรื่อง “โรคพยาธิปอดหนูขึ้นตา” (ดู 722 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทให้ รพ.มน. (ดู 722 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ช่อง MONO 29 พบผู้ป่วยโรคพยาธิปอดหนูขึ้นตา แพทย์เตือนรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆทำให้ตาบอดได้ (ดู 727 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

รพ.มน. พบผู้ป่วยโรคพยาธิปอดหนูขึ้นตา จักษุแพทย์เตือนทำให้ตาบอดได้ จากสถิติพบว่าคนไทยเป็นมากที่สุดในโลก สาเหตุจากการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ (ดู 1,373 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT พบผู้ป่วยโรคพยาธิปอดหนูขึ้นตา จักษุแพทย์เตือนทำให้ตาบอดได้ สาเหตุจากการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ (ดู 771 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(7-25 ม.ค.65) (ดู 729 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565

มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 25,000 บาทให้ มูลนิธิรพ. มน. (ดู 679 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565

รพ.มน.คว้ารางวัล APSIC Safe Surgery Award 2019 รางวัลแรกของประเทศไทยในระดับอาเซียน (ดู 809 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 26 มกราคม 2565

การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 890 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565

คณะแพทยศาสตร์ มน.รับการตรวจประเมินมาตรฐานอาหาร (Clean Food Good Taste) ตามมาตรฐานอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ดู 802 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565

พิธีทำบุญ “หอพระพุทธอโรคยามหามุนี” (ดู 837 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 19 มกราคม 2565

ในโอกาสครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่อง Situation updates on COVID-19 (ดู 892 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 19 มกราคม 2565

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาทให้ มูลนิธิรพ. มน. (ดู 920 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยนเรศวรแถลงข่าวประจำเดือนมกราคม 2565 รพ.มน.สร้างหอผู้ป่วยวิกฤตระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care unit : RCU) แห่งแรกในภาคเหนือตอนล่างจากงานวิจัยและครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่อง Situation updates on COVID-19 (ดู 1,124 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565

ความแตกต่างของประเภท ATK และวิธีการตรวจอย่างถูกต้องและถูกวิธี (ดู 820 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 12 มกราคม 2565

ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 9 (ดู 1,220 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565

ประจำปี 2564 (รวม 164 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 283 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 139 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 157 ข่าว)